Trang Chính

Trang Ôn Cố Tri Tân

Font VU-Times

 

 

ĐĂ CÓ BAO NHIÊU

KỲ KẾT TẬP TAM TẠNG PĀLI?

 

Bhikkhu Indacanda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐĂ CÓ BAO NHIÊU KỲ KẾT TẬP TAM TẠNG?
CHỈ CÓ 4 KỲ KẾT TẬP TAM TẠNG.
CÁC LẦN SAU ĐÓ NÊN GỌI LÀ TRÙNG TỤNG, CHỨ KHÔNG PHẢI KẾT TẬP
.

Năm sáu tháng trước đây, có ít nhất 3 người đă gọi điện thoại và email hỏi về CUỘC KẾT TẬP LẦN THỨ 7 Ở SRI LANKA sẽ được tổ chức vào thời gian nào? Hỏi ở trong chùa cũng chẳng ai hay; hỏi Ngài Nandaratana, Ngài cũng nói không biết ǵ. Trả lời cho bên Việt Nam th́ c̣n bị trách là Sư ở Sri Lanka mà không biết ǵ cả, bên này Phật tử đang chuẩn bị để đi dự đại hội kết tập. Có một dịp cùng một vài Phật tử người Việt đi hành hương ghé thăm chùa mà Ngài Narada đă ngụ trước đây. Tiện thể mới hỏi Sư Cả trụ tŕ về điều này. Vị Sư Cả này đă cho một bài giáo giới dài 10 phút, đại ư như đầu đề đă ghi. Có người Việt hỏi về kỳ thứ 5, thứ 6 ở Miến Điện th́ Ngài nói rằng đó là Trùng Tụng, nghĩa là chỉ đọc tụng lại thôi, chứ việc kết tập đă được hoàn tất vào lần thứ 4 rồi.

Đề cập điều này, mới nhớ đến các điểm khác nhau của một số từ được thấy ở Tam Tạng của các nước (xem phần cước chú ở trang Pali của TTPV Song Ngữ). Có vị Giáo Sư ở Sri Lanka cho biết là trong quá khứ, một số nhà sư học giả của các xứ quốc giáo đă có những cuộc hội thảo về những điểm này nhưng đă không thể thống nhất quan điểm, từ đó mỗi một nước bảo lưu cách hiệu đính của ḿnh. Nghiên cứu về những sự khác biệt này sẽ thấy được nhiều điều hứng thú và học hỏi thêm được chút ít về Pali.

Nói về yếu tố địa phương tính hiện hữu trong các tập thể và cá nhân tu sĩ th́ sẽ thấy mệt lắm; tu sĩ nước nào th́ cũng cho phe ta là số một. Đề cập đến điều này, mới thấy Theravada Việt Nam có một điểm đặc biệt là các vị tỳ khưu người Việt đă và đang được tu học từ nhiều nguồn khác nhau: Trước tiên phải kể là Cambodia, Thailand, sau đó là Sri Lanka, Myanmar, Laos. Không biết là Theravada Việt Nam sẽ thu thập được những ưu điểm của từng nước quốc giáo một để tạo thành truyền thống Theravada Việt Nam, hay sẽ là một tập thể có nhiều màu nhiều vẻ?

Nguồn: Facebook của Group Pali - Chuyên Đề

http://www.facebook.com/groups/paliviet/

 

   
 

<Đầu Trang>