Trang Chính

 

Font VU-Times

 

 

 

ÔN CỐ TRI TÂN

(Sưu tập các bài viết có tính chất sửa sai và xây dựng)

 

Cập Nhật: Wednesday, May 27, 2015

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

BÀI MỚI CẬP NHẬT:

 

+ Sarasandhi - Sự Liên Hệ Âm Thanh Giữa các Nguyên Âm - Tỳ khưu Indacanda.  Aug. 07, 2012

 

+ Đă Có Bao Nhiêu Kỳ Kết Tập Tam Tạng Pali? Tỳ khưu Indacanda.  Dec. 16, 2011

+ Thống Kê Pāli + Chú Giải + Sớ Giải - Bhikkhu Rama. Sept. 17, 2011

+ Tuệ & Giác Ngộ - Phần một: Đại cương về Tuệ - BS Phạm Doăn. Sept. 15, 2011

+ Tuệ & Giác Ngộ - Phần hai: Tuệ phát sinh do tu tập Thiền Định và Tuệ Quán - BS Phạm Doăn.

+ Tuệ & Giác Ngộ - Phần ba: Tuệ và sự Giác Ngộ của Đạo Phật - BS Phạm Doăn. Sept. 15, 2011

 

+ Tiểu Bộ Kinh tiếng Việt (cụ thể là Tiểu Bộ Kinh II - Tiểu Bộ Kinh X) không được dịch từ Chánh Tạng Pali thuộc truyền thống Theravāda của thế giới. Quư vị có thể kiểm tra sự khác biệt giữa các bản dịch tiếng Việt nói trên với các văn bản Pāli dưới đây đă được phiên âm từ Tam Tạng của Tích Lan, và đă được so sánh đối chiếu với Tam Tạng của Thái Lan, Miến Điện, và Anh Quốc.

     - Vimānavatthupāli & Chuyện Thiên Cung - Đă dịch xong - January 12, 2012 -

             - Có thể xem bản dịch văn xuôi (mới) và văn vần (cũ) ở link này.

     - Petavatthupāli & Chuyện Ngạ Quỷ - Đang được tiến hành

             - Có thể xem bản dịch văn xuôi (mới) và văn vần (cũ) ở link này.

     - Theragāthāpāli & Trưởng Lăo Kệ - Đă dịch xong - August 11, 2011 -

             - Có thể xem bản dịch văn xuôi (mới) và văn vần (cũ) ở link này.

    - Therīgāthāpāli & Trưởng Lăo Ni Kệ - Đă dịch xong - September 19, 2011-

             - Có thể xem bản dịch văn xuôi (mới) và văn vần (cũ) ở link này.

     - Jātakapāli & Bổn Sanh

             - Có thể xem bản dịch song ngữ Pali - Việt văn xuôi (mới) và Việt văn vần (cũ)

 

*****

 

MỤC LỤC:

(Được sắp theo thứ tự abc)

 

+ A-LA-HÁN, PHẬT VÀ BỒ TÁT (Arahants, Buddhas and Bodhisattvas)

   Nguyên tác: Bhikkhu Bodhi - Việt dịch: Trần Như Mai.

+ Câu hỏi về sự cúng dường đức Phật - Tỳ khưu Indacanda dịch.

+ Có chăng tám vạn bốn ngàn pháp môn? - Minh Triết.

+ Có nên ca hát không? - B́nh Anson.

+ Đặc Tính và Yếu Tố Tác Động của Tiến Tŕnh Chuyển Dịch Một Tài Liệu Phật Giáo Anh Việt - Cư Sĩ Làng Đậu.

- Đức Phật đă nói ǵ về việc ăn thịt? Tỳ kheo Ajahn Brahmavamso - Tỳ kheo Thiện Minh dịch.

+ Giảng kinh & “phản” giảng kinh - Minh Thạnh.

+ Gương canh tân của Vua Phật Mongkut vẫn c̣n trên xứ Thái - Hạ Long Bụt sĩ.

+ Hăy tự tin chính ḿnh (1) - Tỳ khưu Indacanda.

+ Hăy tự tin chính ḿnh (2) - Tỳ khưu Indacanda.

+ Khái Niệm Quán Thế Âm theo Kinh Điển Pāli - Toại Khanh

+ Kinh giảng về Niệm hơi thở vào hơi thở ra - Ānāpānasatisuttaṃ - Tỳ khưu Indacanda.

+ Niêm Hương hay Niệm Hương - HT. Thích Đức Chơn.

+ Sarasandhi - Sự Liên Hệ Âm Thanh Giữa các Nguyên Âm - Tỳ khưu Indacanda.  Aug. 07, 2012

+ SamathaVipassana (Chỉ tịnh và Minh sát) - Tỳ khưu Indacanda.

+ Suy nghĩ về việc bỏ ăn tối - Trương Hồng Hạnh

+ Sự tích rằm tháng Bảy và xuất xứ của hai tiếng Vu Lan - An Chi (Huệ Thiên).

+ Tám vạn bốn ngàn pháp môn? B́nh Anson.

+ Theragāthā & Therīgātha - Tỳ khưu Indacanda. August. 116, 2011

+ Thống Kê Pāli + Chú Giải + Sớ Giải - Bhikkhu Rama. Sept. 17, 2011

+ Tuệ & Giác Ngộ - Phần một: Đại cương về Tuệ - BS Phạm Doăn.

+ Tuệ & Giác Ngộ - Phần hai: Tuệ phát sinh do tu tập Thiền Định và Tuệ Quán - BS Phạm Doăn.

+ Tuệ & Giác Ngộ - Phần ba: Tuệ và sự Giác Ngộ của Đạo Phật - BS Phạm Doăn.

+ Vu Lan - Nghĩ Lan Man về Tội "Treo Ngược" - Minh Đức Triều Tâm Ảnh.

 

*****

 

 

   
 

<Đầu Trang>