Trang Chnh

Trang Văn Học Pāli

Font VU-Times

 

SCH SONG NGỮ PĀLI - VIỆT

 

DĀṬHĀVAṂSA - SỬ LIỆU VỀ X-LỢI RĂNG PHẬT

 

Người Dịch: Tỳ khưu Indacanda

(Đọc với font VU- Times v Acrobat Reader)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỤC LỤC:

 

DĀṬHĀVAṂSA - SỬ LIỆU VỀ X-LỢI RĂNG PHẬT

 

 

(Đy l văn bản gồm nhiều trang PDF)

 

(Văn Bản PDF hon chỉnh 869 Kb)

 

--ooOoo--

 

MỤC LỤC:


PHẦN GIỚI THIỆU 

CHƯƠNG 1:    

Cu kệ 1-10: Nhn duyn của việc thực hiện tc phẩm.

Cu kệ 11- 22: Bồ Tt Sumedha pht nguyện thnh Phật.

Cu kệ 23- 39: Bồ Tt Siddhattha xuất gia v chứng đắc quả vị Phật.

Cu kệ 40- 62: Thọ hưởng lạc giải thot v chuyển vận Php Lun. 

CHƯƠNG 2:

Cu kệ 1-9: Đức Phật ngự đến đảo Laṅkā lần thứ nhất.

Cu kệ 10-18: Đức Phật ngự đến đảo Laṅkā lần thứ nh.

Cu kệ 19-28: Đức Phật ngự đến đảo Laṅkā lần thứ ba.

Cu kệ 29-38: Đức Phật Niết Bn.

Cu kệ 39-49: Lễ hỏa tng.

Cu kệ 50-57: Phn phối x-lợi Phật. X-lợi răng bn tri được vị trưởng lo Khema trao cho đức vua Brahmadatta thnh Dantapura của xứ Kaliṅga (Ấn Độ).

Cu kệ 58-72: Cc triều vua kế vị cho đến đức vua Guhasīva.

Cu kệ 73-89: Sự chuyển ha đức tin của đức vua Guhasīva.

Cu kệ 90-108: Đức vua Guhasīva thuyết Php độ đức vua Cittayāna.

Cu kệ 109- 124: X-lợi răng Phật thị hiện thần thng. 

CHƯƠNG 3:

Cu kệ 1-8: X-lợi răng Phật được đưa đến Pāṭaliputta.

Cu kệ 9-25: Cc đạo sĩ la thể xi giục đức vua Paṇḍu thử thch x-lợi.

Cu kệ 26-53: Chu cố của nam cư sĩ Anāthapiṇḍika tn dương đức Phật.

Cu kệ 54-69: X-lợi thị hiện thần thng.

Cu kệ 70-97: Đức vua Paṇḍu sanh khởi niềm tin. 

CHƯƠNG 4:

Cu kệ 1-6: X-lợi răng Phật được rước về lại thnh Dantapura.

Cu kệ 7-13: Cuộc chiến tranh đoạt x-lợi răng Phật.

Cu kệ 14-23: Đức vua Guhasīva trao x-lợi răng Phật cho con gi v người rể để di chuyển đến xứ Sīhaḷa.

Cu kệ 24-27: Sự gặp gỡ vị trưởng lo.

Cu kệ 28-38: Long Vương Paṇḍubhāra đoạt lấy x-lợi.

Cu kệ 39-45: Ln thuyền ra khơi.

Cu kệ 46-53: Cc loi rồng giữ thuyền lại để cng dường bảy ngy đm.

Cu kệ 44-56: Cập bến ở xứ Laṅkā nhờ cng đức của vị trưởng lo. 

CHƯƠNG 5:

Cu kệ 01-09: X-lợi được rước vo tu viện Meghagiri.

Cu kệ 10-22: Đức vua v ton thể dn chng đn rước x-lợi.

Cu kệ 23-33: Sự diệu kỳ của x-lợi răng Phật.

Cu kệ 34-63: X-lợi ngự đến khu vực pha bắc thnh Anurādhapura.

Cu kệ 64-69: Lễ hội hng năm được quy định thnh truyền thống. 

BI KỆ GIỚI THIỆU TC GIẢ:

Cu kệ 01-07: Bi kệ tự thuật tiểu sử của tc giả.


--ooOoo--

 

   
 

<Đầu Trang>