Trang Chính

Trang Công Tŕnh Ấn Tống

Font Pāli

 

 

PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ

HÙN PHƯỚC ẤN TỐNG NĂM 2024

 

*****

Cập nhật: Thursday, June 06, 2024

 

 

Công Đức Thành Lập

 

Công Đức Hộ Tŕ

 

Công Đức Ấn Tống
Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Năm 2023

Năm 2024

 

       
     
 

THÁNG 01/2024

 
       
01 Phật tử Trần thị Mỹ Hạnh (01/01/2024 - lần thứ 41) 200 USD CH
       
02 Phật tử Minh Nguyện (02/01/2024) 1000 USD WF
       
03 Gia đ́nh Phật tử Văn Thị Yến Dung (02/01/2024 - lần thứ 20) 200 USD WF
       
04 Phật tử Thu Nguyễn, Phd. Diệu Nhẫn, An Thinh LLC (02/01/2024 - lần thứ 10) 200 USD WF
       
05

NHÓM PHẬT TỬ Ở CALIFORNIA

(do Phat tử Thơm Vơ chuyển, 04/01/2024)

1050 USD CH
  1. Phật tử Trần Minh Lợi 500 USD  
  2. Phật tử Diệu Thanh 100 USD  
  3. Phật tử Nguyễn Thu 100 USD  
  4. Phật tử Diệu Lễ 100 USD  
  5. Phật tử Trần Nữ 100 USD  
  6. Phật tử Thơm Vơ 50 USD  
  7. Phật tử Duyên Lê 50 USD  
  8. Phật tử Kim Nguyễn (Ngọc Chơn) 50 USD  
 

*****

   
       
06 Phật tử Catherine Le, Phd. Nguyên Hương  (06/01/2024) 100 USD WF
       
07 Phật tử Kathleen Pham (09/01/2024) 150 USD WF
       
08 Đại đức Giới Hạnh & Đại đức Tuệ Tàm (16/01/2024) 200 USD WF
       
09 Phật tử Việt Hà (16/01/2024) 2.000.000 VND TA
       
10

MỘT NHÓM PHẬT TỬ Ở TEXAS

(lần thứ 22, tháng 01/2024)

355 USD WF
  1. Lê Thị Nghĩa $10
2. Trần Bạch Thủy $10
3. Phạm Minh Dũng $10
4. Nguyễn Kathy $5
5. Lư Huệ Chánh $5
6. Trần Kim $5
7. Huỳnh Lư $10
8. Lê Minh Tuệ $10
9. Lư Xuân Mai $10
10. Huỳnh Mía $10
11. Lâm Hào $100
12. Lâm Roselyn $10
13. Lâm Evan $10
14. Nguyễn Ư $40
15. Lê Trang $10
16. Jenny Thạch Thảo $30
17. Ngọc Phan $50
18. Thành Trương $20
   
 

*****

 
       
       
 

THÁNG 02/2024

 
       
11 Phật tử Trần thị Mỹ Hạnh (01/02/2024 - lần thứ 42) 200 USD CH
       
12 Phật tử Thu Nguyễn, Phd. Diệu Nhẫn, An Thinh LLC (05/02/2024 - lần thứ 11) 200 USD WF
       
13 Phật tử Vân Trần (05/02/2024) 200 USD MS
       
14 Gia đ́nh Lê Trung Cang (05/02/2024) 250 USD MS
       
15 Gia đ́nh Phật tử Lư Hoàng Anh (09/02/2024, lần thứ 19) 1000 USD WF
       
16 NHÓM PHẬT TỬ (10/02/2024, do Phật tử Thu Nguyễn chuyển) 500 USD WF
Phật tử Ngọc Chơn 50 USD  
Phật tử Nữ Trần 100 USD  
Phật tử Diệu Lễ 100 USD  
Gia đ́nh Phật tử Thu Nguyễn 250 USD  
       
17 Phật tử Holly Tran (10/02/2024) 100 USD MS
       
18 Phật tử My Van, FL (10/02/2024) 200 USD WF
       
19 Phật tử Phạm Thị Lệ Thùy, Phd. Mỹ Hạnh (11/02/2024) 500.000 VND BD
       
20 Gia đ́nh Phật tử Kim Anh (11/02/2024) 100 USD MS
       
21 Sư cô Trí Hiếu (12/02/2024) 300 USD CH
       
22 Sư Đăng Giới (20/02/2024) 5.000.000 VND HN
       
23

HÙN PHƯỚC ẤN TỐNG & TVD

(22/02/2024)

29.490.000 VND BD
  1. Đại đức Pháp Hành Katadhammo 3.000.000 VND  
  2. Đại đức Hộ Trí 1.000.000 VND  
  3. Đại đức Trí Đạo 1.000.000 VND  
  4. Đại đức Pháp Toàn 500.000 VND  
  5. Sư Tuệ Tâm 500.000 VND  
  6. Bà Diệu Lộc 500.000 VND  
  7. Bà thân Đại Đức Trí Đạo 1.000.000 VND  
  8. Tô Nguyễn Hồng Quân 500.000 VND  
  9. Nguyễn Thị Ngọc Diệp 500.000 VND  
  10. Vơ Thị Thơ 500.000 VND  
  11. Nguyễn Văn Mười 500.000 VND  
  12. Nguyễn Đ́nh Bảo 500.000 VND  
  13. Nguyễn Đ́nh Bảo Long 500.000 VND  
  14. Nguyễn Thuư Vy 500.000 VND  
  15. Oralie An Nguyễn 500.000 VND  
  16. Đàm Thị Thu Thuỷ 100.000 VND  
  17. Đoàn Thị Bích Ngân 1.000.000 VND  
  18. Trần Đoàn Xuân Thành 500.000 VND  
  19. Trần Đoàn Xuân Tiền 500.000 VND  
  20. Nguyễn Minh Luân 5.000.000 VND  
  21. Đại gia đ́nh bà Yến Phi 1.290.000 VND  
  22. Đoàn Nữ Thanh Định 300.000 VND  
  23. Hoàng Thị Bích Anh 1.000.000 VND  
  24. Lê Thị Yến 500.000 VND  
  25. Gia đ́nh Trang 1.000.000 VND  
  26. Gđ. Cô Mai QLá, Gđ Chú Huân & Cô Loan, Gđ. Thủy Phát 6.000.000 VND  
  27. Tu nữ Pháp Độ 500.000 VND  
  28. Phật tử Hiền 300.000 VND  
 

******

 
       
24 Phật tử Đào Thị Diễm Tuyết 50 USD WF
       
25

MỘT NHÓM PHẬT TỬ Ở TEXAS

(lần thứ 23, tháng 02/2024)

315 USD WF
 

1. Lê Thị Nghĩa $10
2. Trần Bạch Thủy $10
3. Phạm Minh Dũng $10
4. Nguyễn Kathy $5
5. Lư Huệ Chánh $5
6. Trần Kim Liên $5
7. Huỳnh Lư $10
8. Lê Minh Tuệ $10
9. Lư Xuân Mai $10
10. Huỳnh Mía $10
11. Lâm Hào $100
12. Lâm Roselyn $10
13. Lâm Evan $10
14. Jenny Thạch Thảo $30
15. Ngọc Phan $50
16. Thành Trương $20

17. Anh Phạm $10

   
       
       
 

THÁNG 03/2024

 
       
26 Phật tử Trần thị Mỹ Hạnh (01/03/2024 - lần thứ 43) 200 USD CH
       
27 Nhóm Phật tử hộ độ TKC (01/03/2024) 50 USD WF
       
28 Phật tử My Van (04/03/2024) 50 USD WF
       
29 Phật tử Phạm Thị Thu Hương (06/03/2024) 100 USD WF
       
30 Phật tử Thu Hằng Nguyễn (15/03/2024) 100 USD CH
       
31 Đạo Tràng Chùa Phật Tuệ (18/03/2024) 1000 USD WF
       
32

MỘT NHÓM PHẬT TỬ Ở TEXAS

(lần thứ 24, tháng 03/2024)

315 USD WF
 

1. Lê Thị Nghĩa $10
2. Trần Bạch Thủy $10
3. Phạm Minh Dũng $10
4. Nguyễn Kathy $5
5. Lư Huệ Chánh $5
6. Trần Kim Liên $5
7. Huỳnh Lư $10
8. Lê Minh Tuệ $10
9. Lư Xuân Mai $10
10. Huỳnh Mía $10
11. Lâm Hào $100
12. Lâm Roselyn $10
13. Lâm Evan $10
14. Jenny Thạch Thảo $30
15. Ngọc Phan $50
16. Thành Trương $20

17. Anh Phạm $10

   
       
       
 

THÁNG 04/2024

 
       
33 Phật tử Trần thị Mỹ Hạnh (01/04/2024 - lần thứ 44) 200 USD CH
       
34 Nhóm Phật tử hộ độ TKC (01/04/2024) 50 USD WF
       
35 Phật tử Thu Nguyễn, Phd. Diệu Nhẫn, An Thinh LLC (02/04/2024 - lần thứ 12) 200 USD WF
       
36 Phật tử Phạm Thị Thu Hương (08/04/2024) 100 USD WF
       
37 Phật tử Lê Thanh Hồng (08/04/2024) 200 USD WF
       
38 Phật tử  Bùi Thúy Chi (08/04/2024) 100 USD WF
       
39 Gia đ́nh Phật tử Lan Hương Huber (17/04/2024) 1250 EUR CH
       
40 Phật tử Yến Phan, Phd. Diệu Hiền (19/04/2024) 200 USD MS
       
41 Gia đ́nh Phật tử Trần thị Thanh Phượng (25/04/2024) 800 USD WF
       
42

MỘT NHÓM PHẬT TỬ Ở TEXAS

(lần thứ 25, tháng 04/2024)

265 USD WF
 

1. Lê Thị Nghĩa $10
2. Trần Bạch Thủy $10
3. Phạm Minh Dũng $10
4. Nguyễn Kathy $5
5. Lư Huệ Chánh $5
6. Trần Kim Liên $5
7. Huỳnh Lư $10
8. Lê Minh Tuệ $10
9. Lư Xuân Mai $10
10. Huỳnh Mía $10
11. Lâm Hào $100
12. Lâm Roselyn $10
13. Lâm Evan $10
14. Jenny Thạch Thảo $30
15. Thành Trương $20

16. Anh Phạm $10

   
 

*****

   
       
43 Nhóm hộ độ Tàng Kinh Các (30/04/2024) 50 USD WF
       
     
 

THÁNG 05/2024

 
       
44 Phật tử Trần thị Mỹ Hạnh (01/05/2024 - lần thứ 45) 200 USD CH
       
45 Nhóm Phật tử Philadelphia (04/05/2024 - lần thứ 35) 700 USD CH
       
46

NHÓM PHẬT TỬ HÀ NỘI

(19/05/2024 - Bs Toàn đại diện)

470 USD MS
  1. Vân Phương
2. Vân Anh LifeCoach
3. Ninh Việt Tú
4. Duyên Lê
5. Thu Hương
6. Ls Đoàn Thu Nga và GĐ
7. Cg Tâm
8. Nhung Công Thành
9. Bs Thắng
10. Ngọc Vinh
11. Trương Hằng Nga
12. Thúy Nga và GĐ
13. Nguyễn Diệu Linh và GĐ
14. Bùi Thị Măo và GĐ Liên Phan
15. Nghiêm Hoài Nam
16. Trần Anh Hảo, Trần Thị Oánh, Trần Thị Kim Anh và GĐ (cậu của Toàn)
17. Bs Toàn và GĐ
   
       
47 Gia đ́nh Phật tử Nguyễn Thị Chính Nghĩa (29/05/2024) 100 USD NJ
       
48 Gia đ́nh Phật tử Phương Bảo Đức (29/05/2024) 100 USD NJ
       
49 Gia d́nh Nguyễn Thị Kiều Oanh, Nguyễn Văn Hiển, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Quốc Khánh (29/05/2024) 100 USD NJ
       
50 Phật tử Duyên Anh, Huế (29/05/2024) 2.000.000 VND BD
       
51 Phật tử Hà Thị Hiền (29/05/2024) 200.000 VND BD
       
52

MỘT NHÓM PHẬT TỬ Ở TEXAS

(lần thứ 26, tháng 05/2024)

295 USD WF
 

1. Lê Thị Nghĩa $10
2. Trần Bạch Thủy $10
3. Phạm Minh Dũng $10
4. Nguyễn Kathy $5
5. Lư Huệ Chánh $5
6. Trần Kim Liên $5
7. Huỳnh Lư $10
8. Lê Minh Tuệ $10
9. Lư Xuân Mai $10
10. Huỳnh Mía $10
11. Lâm Hào $100
12. Lâm Roselyn $10
13. Lâm Evan $10
14. Jenny Thạch Thảo $30
15. Thành Trương $20

16. Anh Phạm $10

17. Lê Phương Trang $30

   
 

*****

   
       
       
 

THÁNG 06/2024

 
       
53 Phật tử Trần thị Mỹ Hạnh (01/06/2024 - lần thứ 46) 200 USD CH
       
54 Gia đ́nh Phật tử Nguyễn Phương Thức & Vũ Thị Minh Anh (03/06/2023) 500 USD CH
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

THÁNG 07/2024

 
       
       
       
       
       
       
     
       
       
       
 

THÁNG 08/2024

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

THÁNG 09/2024

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

THÁNG 10/2024

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

THÁNG 11/2024

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

THÁNG 12/2024

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

<Đầu Trang>

 
 

 hosting sponsored by exabytes.com