Trang Chnh

Trang Cng Trnh Ấn Tống

Font Pāli

 

 

PHƯƠNG DANH TH CHỦ

HN PHƯỚC ẤN TỐNG NĂM 2021

 

*****

Cập nhật: Tuesday, June 15, 2021

 

 

Cng Đức Thnh Lập

 

Cng Đức Hộ Tr

 

Cng Đức Ấn Tống
Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

 

       
     
 

THNG 01/2021

   
       
01 Phật tử Mai Trn (lần thứ 4) 100 USD WF
       
02 Phật tử Ng Minh Hải (lần thứ 9) 1.000.000 VND BD
       
03 Phật tử L Hong Anh (lần thứ 16) 1000 USD CH
       
04 Phật tử Văn Thị Yến Dung (lần thứ 16) 300 USD CH
       
05 Gia đnh Hồng Đức Hiển & Nguyễn Hong Thy Dung (GA) 140 USD CH
       
06 Phật tử Vin Thường (13/01/2021) 1000 USD -WF
       
07 Phật tử Nguyễn Tung Thin 500 USD -WF
       
08 Phật tử Trần thị Mỹ Hạnh (29/01/2021 - lần thứ 5) 200 USD CH
       
09

NHM PHẬT TỬ HN PHƯỚC ẤN TỐNG

(Do Phật tử Đon Thị Minh Tuyết đại diện - lần thứ 8 - 29/01/2021)

56.169.000 VND

(in Tạng Luật song ngữ)

HT
  1/ Bi Thị Kim Loan 500.000 VND  
  2/ Bi Kim Chi 500.000 VND  
  3/ Đon Thị Minh Tuyết 5.000.000 VND  
  4/ Nguyễn Thị Nhung 500.000 VND  
  5/ Đặng Thị Kim Qu 200.000 VND  
  6/ gia đnh Nguyễn Thị Dung 650.000 VND  
  7/ Nguyễn Huy 200.000 VND  
  8/ H Thị Minh Anh 500.000 VND  
  9/ Nguyễn Thnh Cng 500.000 VND  
  10/ T Cao Cường 200.000 VND  
  11/ Đỗ Thy Linh 300.000 VND  
  12/ Chu Lan Phương 2.000.000 VND  
  13/  Phạm Thị Lan 300.000 VND  
  14/ Ng Thị Thu Thủy 3.000.000 VND  
  15/ Phật tử Ho Quang 750.000 VND  
  16/ Nguyễn Thị Bch Hảo 500.000 VND  
  17/ Đỗ Thị Lan Hương 500.000 VND  
  18/ Nhm Nguyễn Thị Thanh Huyền 1.500.000 VND  
  19/ Nguyễn H My 50.000 VND  
  20/ Gia đnh Nguyễn Tiến Dũng 900.000 VND  
  21/ Gia đnh Vin Thủy 1.000.000 VND  
  22/ Phạm Thanh Trc 1.000.000 VND  
  23/ Nguyễn Thị Hồng Hạnh 300.000 VND  
  24/ Bi Đức Lương 500.000 VND  
  25/ Trần Thị Thy Quỳnh 500.000 VND  
  26/ Nguyễn Trường Giang 300.000 VND  
  27/ Lương Thế Vinh 100.000 VND  
  28/ Gia đnh Tipi 1.000.000 VND  
  29/ V Huy Danh 1.000.000 VND  
  30/ Phật tử ẩn danh 100.000 VND  
  31/ Gia đnh Huỳnh Nguyễn H My 100.000 VND  
  32/ Phạm văn Điệp 1.000.000 VND  
  33/ Tn Nữ Thu Tm 500.000 VND  
  34/ Nguyễn Thị Thanh 200.000 VND  
  35/ Nguyễn Thị Thanh Bnh 500.000 VND  
  36/ Gia đnh Chu Nguyễn 200.000 VND  
  37/ Nguyễn Thị Tuyết Nhung 500.000 VND  
  38/ Nguyễn Trường Kin 200.000 VND  
  39/ Nguyen Quang Sang 500.000 VND  
  40/ Nguyễn Thị Trang 200.000 VND  
  41/ Trần Hằng 200.000 VND  
  42/ TK thẻ 19035178538011 tại TCB 500.000 VND  
  43/ Nguyễn Thị Huyền 300.000 VND  
  44/ Nguyen Doan 200.000 VND  
  45/ Trần Thị Ngọc Lụa 200.000 VND  
  46/ Gia đnh Chung Sanh 150.000 VND  
  47/ Phật tử ẩn danh 200.000 VND  
  48/ Phật tử ẩn danh 900.000 VND  
  49/ Thi Thị Bch Thủy  1.000.000 VND  
  50/ Đinh Thị Thủy - Nguyễn Thị Phượng 500.000 VND  
  51/ Hong Thị H Phương 2.000.000 VND  
  52/ Nguyễn Thị Thanh Vn 500.000 VND  
  53/ B Nguyễn Minh Nguyệt 200.000 VND  
  54/ TK thẻ 001316128 tại VIB 500.000 VND  
  55/ Nguyễn Văn Vui 500.000 VND  
  56/ Thanh Hiền  700.000 VND  
  57/ Vũ Thị Mai Thanh 500.000 VND  
  58/ Tien Thanh Tri  200.000 VND  
  59/ Nguyễn Thị Thu Trang 200.000 VND  
  60/ Dao Duy Thang  1.000.000 VND  
  61/ TK thẻ 20031968 tại ACB 500.000 VND  
  62/ TK thẻ 19020812301030 tại TCB 300.000 VND  
  63/ Gia đnh Vin Thủy 1.000.000 VND  
  64/ Vũ Thị Ngọc Dung 1.000.000 VND  
  65/ L Nguyễn Hồng Trm  2.019.000 VND  
  66/ Uyen Lam  500.000 VND  
  67/ Phật tử Thanh Minh  500.000 VND  
  68/ Trần Mai  500.000 VND  
  69/ Huỳnh Ch Thiện  2.000.000 VND  
  70/ Bi Trường Giang 2.000.000 VND  
  71/ Gia đnh L Văn Tng  200.000 VND  
  72/ Nguyễn Thị nh 1.000.000 VND  
  73/ Trương Cng Thảo 5.000.000 VND  
  74/ Nguyễn Thị My 200.000 VND  
  75/ Vuong Le Bao 200.000 VND  
  76/ Crystal 500.000 VND  
  77/ Trần Duy Thức 50.000 VND  
 

*****

   
       
       
 

THNG 02/2021

   
       
10 Phật tử Mai Trn (lần thứ 5) 100 USD WF
       
11

HN PHƯỚC ẤN TỐNG

(Do Phật tử Nguyễn Thị Mai Thảo chuyển)

6.500.000 VND

BD
  1/ Trần Đoàn Xuân Thành 500.000 VND  
  2/ Trần Đoàn Xuân Tiền 500.000 VND  
  3/ Lê Thị ́t 500.000 VND  
  4/ Đoàn Thị Trúc Linh 600.000 VND  
  5/ Nguyễn Ngọc ́nh Linh 200.000 VND  
  6/ Nguyễn Ngọc Anh Tú 200.000 VND  
  7/ Mai Hữu Phận 1.000.000 VND  
  8/ Đoàn Thị Bích Ngân 1.000.000 VND  
  9/ Tỳ khưu Php Hnh 2.000.000 VND  
       
12

NHM PHẬT TỬ HN PHƯỚC ẤN TỐNG

(Do Phật tử Đon Thị Minh Tuyết đại diện - lần thứ 9 - 27/02/2021)

68.857.000 VND

(in Tạng Luật song ngữ)

HT
  1. Thu Trang 500,000 VND  
  2. Đon Thị Minh Tuyết 5,000,000 VND  
  3. Bi Trường Giang 3,000,000 VND  
  4. Chc Hạnh 200,000 VND  
  5. Nguyễn Minh Duy 500,000 VND  
  6. Nguyễn Thy Dung & Nguyễn Thị Thu Lệ 200,000 VND  
  7. Lưu Thị Hường 200,000 VND  
  8. Chu Lan Phương 2,000,000 VND  
  9. IBFT HP 100,000 VND  
  10. Gđ. Như Quỳnh 200,000 VND  
  11. Trần Thị Phương Lan 100,000 VND  
  12. Gđ. Hon Dũng 500,000 VND  
  13. B Diệu Minh 50,000 VND  
  14. Bi Kim Chi 500,000 VND  
  15. H Minh Anh 500,000 VND  
  16. Lương Thế Vinh 100,000 VND  
  17. Trang Thị Sương Mai 1,500,000 VND  
  18. Trần Tử Vương 500,000 VND  
  19. Nguyễn Thị Hồng Hạnh 400,000 VND  
  20. Nguyễn Huy 200,000 VND  
  21. Phạm Thị Lan 200,000 VND  
  22. T Cao Cường 200,000 VND  
  23. Trịnh Thu Huyền 500,000 VND  
  24. Huỳnh Triệu Anh Thư 300,000 VND  
  25. Gđ. Trần Tuyết Mai 1,250,000 VND  
  26. Nguyễn Thnh Cng 300,000 VND  
  27. Mai Nguyen 200,000 VND  
  28. Đỗ Thị Thy Linh 300,000 VND  
  29. Nhuan Thong 300,000 VND  
  30. Nguyễn Phc 1,000,000 VND  
  31. Nguyễn Minh Nhật Tường 8,750,000 VND  
  32. Nguyễn Trường Kin 500,000 VND  
  33. L Thị Hong Trang 200,000 VND  
  34. Trần Thị Thu H 300,000 VND  
  35. Bch Hảo Diệu Mai 500,000 VND  
  36. Thn Văn Hảo 300,000 VND  
  37. Kim Oanh 200,000 VND  
  38. Dương Thị Lan 100,000 VND  
  39. Pham Viet Khanh 200,000 VND  
  40. Lưu Thu Hằng 1,000,000 VND  
  41. Nguyễn Tiến Dũng 100,000 VND  
  42. Hương Trang 100,000 VND  
  43. Anh Qun 100,000 VND  
  44. Vũ Bảo Ngọc 2,500,000 VND  
  45. Nguyễn Trần Việt H 100,000 VND  
  46. Nhem Nhem 1,000,000 VND  
  47. Đinh Thị Hoa HP 300,000 VND  
  48. Nguyễn Thị Thanh Trc 200,000 VND  
  49. Nguyễn Thị Thu Trang 200,000 VND  
  50. L Thị Thanh T 500,000 VND  
  51. Lm Thị Thy 300,000 VND  
  52. B Đức Hong 100,000 VND  
  53. B Diệu Lin 100,000 VND  
  54. Nguyễn Xun Thịnh 500,000 VND  
  55. Vũ Hằng 3,000,000 VND  
  56. Thn Văn Hảo 250,000 VND  
  57. Nguyễn Đoan 500,000 VND  
  58. Gđ. Nguyễn Minh Tuyền 250,000 VND  
  59. Trần Thị Thy Quỳnh 500,000 VND  
  60. Hong Hiệp 300,000 VND  
  61. Bi Thị Phượng 100,000 VND  
  62. Gđ. Nguyễn Thị Trang 300,000 VND  
  63. Nguyễn Tm 200,000 VND  
  64. Theo dấu chn Phật 300,000 VND  
  65. Phật tử Dao Tam 1,000,000 VND  
  66. L Thị nh Tuyết 150,000 VND  
  67. Nguyen Quang Sang 500,000 VND  
  68. Nguyễn Minh Duy 1,000,000 VND  
  69. Nguyễn Thy Linh 100,000 VND  
  70. Nguyễn Thị Bằng 1,000,000 VND  
  71. Bi Đức Lương 500,000 VND  
  72. Chn Minh Php 1,000,000 VND  
  73. TK thẻ 02001013920499 tại MSB 507,000 VND  
  74. L Thị Xun 200,000 VND  
  75. Đặng Nhật Huy 200,000 VND  
  76. TK thẻ 20031968 tại ACB 200,000 VND  
  77. L Nhi 10,000,000 VND  
  78. Camellia Calcutta 500,000 VND  
  79. Gđ. Nguyễn Thị Dung 650,000 VND  
  80. Chu Tng 100,000 VND  
  81. Hồ Bch Thơ 100,000 VND  
  82. Đặng Thị Hữu Ngọc 1,200,000 VND  
  83. T Thị Tuyết Minh 100,000 VND  
  84. Gđ. Nguyễn Phc 1,000,000 VND  
  85. Nguyễn Thị nh 1,000,000 VND  
  86. Trần Thị Minh Quế 200,000 VND  
  87. Đặng Thị Thy 500,000 VND  
  88. Lu Thị Thanh Trc 500,000 VND  
  89. Ho Tan Thanh 500,000 VND  
  90. Thanh Minh Đtđ 500,000 VND  
  91. Chị em H Phạm 1,000,000 VND  
 

*****

   
       
13 Phật tử Trần thị Mỹ Hạnh (27/02/2021 - lần thứ 6) 200 USD WF
       
14 Gia đnh Phật tử Nguyễn Thu Hằng (28/02/2021, lần thứ 5) 200 USD WF
       
       
 

THNG 03/2021

   
       
15

HN PHƯỚC ẤN TỐNG NST

(in Tạng Luật song ngữ) HT
Gia Đnh Phước Hon 2,000,000 VND
Phật tử khuyết danh 500,000 VND
Nguyễn Quang Sang 200,000 VND
Phật tử khuyết danh 1,000,000 VND
Phật tử khuyết danh 5,000,000 VND
Minh Duy 700,000 VND
Phật tử khuyết danh 1,000,000 VND
Phật tử khuyết danh 200,000 VND
Phật tử khuyết danh 2,000,000 VND
Phật tử khuyết danh 800,000 VND
Phật tử khuyết danh 5,000,000 VND
Phật tử khuyết danh 300,000 VND
Trần Thị Tm 200,000 VND
Ng Tng 200,000 VND
Nguyễn Thị Bch Tuyền 2,000,000 VND
Phật tử khuyết danh 1,000,000 VND
Gia Đnh Nguyễn Ngọc Chu 2,000,000 VND
Phật tử khuyết danh 200,000 VND
Hồng thị Kim Nhung 2,000,000 VND
Tuệ Nhn HG 1,000,000 VND
Vũ Thị Đồng 500,000 VND
Anh Thi 500,000 VND
Phật tử khuyết danh 1,500,000 VND
Nguyễn Phong Thanh Phương 500,000 VND
Gia đnh ng b Bội - T 1,500,000 VND
Nguyễn Thị Lin 500,000 VND
Cường L 1,000,000 VND
Phật tử L Thnh Vinh 2,000,000 VND
Thanh Loan 1,000,000 VND
 

*****

   
       
16 Phật tử Nguyễn Bạch Cc, Pd. Thanh Đức 5.000 USD CH
       
17 Thầy Quảng Thiền v cc Phật tử 11,000,000 VND BD
       
18 Phật tử Mai Trn (lần thứ 6) 100 USD WF
       
19 Phật tử Bi Anh T 200 USD CH
       
20 Phật tử Trần thị Mỹ Hạnh (23/03/2021 - lần thứ 7) 200 USD CH
       
21

NHM PHẬT TỬ HN PHƯỚC ẤN TỐNG

(Do Phật tử Đon Thị Minh Tuyết đại diện - lần thứ 10 - 29/03/2021)

87.530.500 VND BD
 
1. Trc Ninh 3,000,000 VND
2. Đon Thị Minh Tuyết 5,000,000 VND
3. Trang Đo 500,000 VND
4. Nguyễn Tiến Dũng 200,000 VND
5. Dương Tng Lm 200,000 VND
6. Chu Lan Phương 2,000,000 VND
7. Lin Hồng 200,000 VND
8. Nhm Cng - Ngọc 1,800,000 VND
9. Nhm Khippanani Lợi Tr 500,000 VND
10. Gđ. Như Quỳnh 200,000 VND
11. T Cao Cường 200,000 VND
12. Nhm Cư Sỹ o Trắng Si Gn 10,000,000 VND
13. Phạm Thị Lan 200,000 VND
14. Đo H 200,000 VND
15. Hồ Ngọc Bch Thơ 100,000 VND
16. B Diệu Minh 50,000 VND
17. Phật tử ẩn danh (EIB ) 200,000 VND
18. H Minh Anh 500,000 VND
19. Nguyễn Thị Bằng 1,000,000 VND
20. Nguyễn Hong Hiệp 500,000 VND
21. Dương Thị Thu Hải 100,000 VND
22 . Dương Thị Thu H 100,000 VND
23. Trần Hong Yến 100,000 VND
24. Phạm Thị Tuyết 100,000 VND
25. Vũ Thị Hải Yến 100,000 VND
26. Trần Thị Phương Lan 100,000 VND
27. Gđ. Nguyễn Thị Dung 650,000 VND
28. Lương Thế Vinh 100,000 VND
29. Bi Kim Chi 500,000 VND
30. Gđ. Tuấn Lan 1,000,000 VND
31. Bch Hảo Diệu Mai 500,000 VND
32. Thảo 1,000,000 VND
33. Gđ. Trần Thị Hoi Thương 4,500,000 VND
34. Nhm Thiện Php 500,000 VND
35. Dương Thị Phc 300,000 VND
36. Nguyễn Thị Hồng Hạnh 300,000 VND
37. C Thanh Minh - C Trần Thu 500,000 VND
38. Gđ. Nguyễn Thị Trang 200,000 VND
39. Bi Đức Lương 500,000 VND
40. V Huy Danh 500,000 VND
41. Chu Nguyễn Minh Nguyệt 300,000 VND
42. Nguyễn Thnh Cng 250,000 VND
43. T Thị Tuyết Minh 100,000 VND
44. Vũ Thị Bch Vn 500,000 VND
45. Nhem Nhem 1,000,000 VND
46. L Phượng 200,000 VND
47. Thien Ly 200,000 VND
48. Gđ. C Phuong 500,000 VND
49. Nhm Khippanani Lợi Tr 500,000 VND
50. Gđ. Nguyễn Điệp 500,000 VND
51. Đo Duy Thắng 1,000,000 VND
52. TK thẻ tại TCB 1,000,000 VND
53. Phan Huyen 1,000,000 VND
54. V Trần Tr 200,000 VND
55. Hồ Ngọc Phương 550,000 VND
56. Nguyễn Thị Diệu Hiền (Sa Đc) 1,000,000 VND
57. PH 200,000 VND
58. Nguyễn Thị Yến 200,000 VND
59. Minh T 600,000 VND
60. Lớp VDP cha Bửu Quang 2,000,000 VND
61. Hồng Oanh 1,000,000 VND
62. Anh Thi 200,000 VND
63. TK thẻ 6704997 tại ACB 200,000 VND
64. Nguyễn Thy Trang 200,000 VND
65. Đinh Thị Hậu 200,000 VND
66. Nguyen Huynh Trang 500,000 VND
67. V Trần Nghĩa 300,000 VND
68. Bi Trường Giang 1,000,000 VND
69. Nguyễn Thi Hưng 10,000,000 VND
70. Nguyen Van Toan 300,000 VND
71. Trịnh Thanh Tng 2,000,000 VND
72. Doan Van Nghiem 100,000 VND
73. Dinh Quang Tuan 1,000,000 VND
74. B Maya 2,000,000 VND
75. Gđ. Nguyễn Thị Huỳnh Hoa 500,000 VND
76. Nguyễn Cẩm Vn 2,000,000 VND
77. Phan Đặng khnh Quỳnh 2,000,000 VND
78. C Thanh Minh Đtđ 500,000 VND
79. Trương Thị Thu 150,000 VND
80. Hong Thị Mai Thủy 1,000,000 VND
81. Gđ. Mai Lộc 200,000 VND
82. Đỗ Thị Thy Linh 200,000 VND
83. Gđ. Nhieu- Phương 200,000 VND
84. Lien Ngan 1,000,000 VND
85. Nguyễn Thị nh 1,000,000 VND
86. L Huỳnh Kim Hoa 500,000 VND
87. Sư c Quang Tin 1,000,000 VND
88. Trần Quang Đạt 1,000,000 VND
89. Trần Thị Duyn 1,000,000 VND
90. Trần Quang Dũng 1,000,000 VND
91. Nguyen Thi Kha 294,500 VND
92. Gđ. Tuấn Anh 225,000 VND
93. L Nguyễn Hồng Trm 2,011,000 VND
94. Gđ. Quang Yen 500,000 VND
95. Dung Do 500,000 VND
96. Gđ. Diệu Hạnh 1,000,000 VND
97. Đặng Thị Hữu Ngọc 750,000 VND
 
 

*****

   
       
22 Phật tử Minh Nguyen 5.000 HKD  
       
23 Phật tử Binh Nguyen, IL 300 USD PR
       
24 Gia đnh Phật tử Trần Minh Tr (lần thứ 12) 300 USD PR
       
       
 

THNG 04/2021

   
       
25

NHM PHẬT TỬ HN PHƯỚC ẤN TỐNG

(Do Phật tử Nguyn Thường đại diện - 08/04/2021)

43.000.000 VND BD
  1. Đỗ Thị Anh Đo 500.000 VND  
  2. Đỗ T Thanh Trc 500.000 VND  
  3. Đỗ Bch Hường 1.000.000 VND  
  4. Đỗ T Minh Châu, Pd. Diệu Tâm 300.000 VND  
  5. Đỗ Hoàng Anh, Pd. Trung Nhất 300.000 VND  
  6. Nguyễn Thị Mỹ Nhin 300.000 VND  
  7. Đặng Thy Trang 2.500.000 VND  
  8. Đỗ Thị Hiên, Pd. Diệu Hiền 500.000 VND  
  9. Lý Thị Tho 200.000 VND  
  10. Đỗ Thị Hậu 200.000 VND  
  11. Đỗ Tiến Đạt 300.000 VND  
  12. Trần Thị Thu Trang 250.000 VND  
  13. Trần Hương Ly 250.000 VND  
  14. Đoàn Thị Thủy 200.000 VND  
  15. Vũ Minh Phương, Pd.Chơn Diệu Mai 300.000 VND  
  16. Ung L Thi Bnh, Pd. Diệu Thanh 500.000 VND  
  17. Nguyễn Hiệp, Pd. Tâm Đức 2.300.000 VND  
  18. Trương T Hợi, Pd. Như Dầu 2.300.000 VND  
  19. Tina Nguyễn, Pd. Nguyên Phương 4.800.000 VND  
  20. Trần Thị Quyền, Pd. Lin Thủy 300.000 VND  
  21. Trần Văn Quang, Pd. An Thiện Quang 1.000.000 VND  
  22. Ng Thị Thuyn, Pd. Diệu Thiện 1.000.000 VND  
  23. Trần T Quỳnh Anh, Pd. Diệu Huệ T 5.000.000 VND  
  24. Trần T Quỳnh Hoa, Pd. Diệu Hạ 1.000.000 VND  
  25. Trần T Đức Hạnh 1.000.000 VND  
  26. Trần T Anh 2.000.000 VND  
  27. L T Ngọc n, Pd. Diệu Tịnh 1.000.000 VND  
  28. Trần T Kim Son, Pd. Chiếu Bảo 1.000.000 VND  
  29. Trần T Kim Lộc, Pd. Chiếu Qu 1.000.000 VND  
  30. Đỗ Cao Tr, Pd. Chiếu Phước 1.000.000 VND  
  31. Trần Hữu Phước, Pd. Chiếu Lộc 500.000 VND  
  32. Trần T Kim Hu, Pd. Hoa Hương 500.000 VND  
  33. Mai Vy Trần 1.000.000 VND  
  34. Quốc Khanh Trần 1.000.000 VND  
  35. Khnh Vy Trần 1.000.000 VND  
  36. TN Minh Kiến 500.000 VND  
  37. Vương Hồng Ngn 500.000 VND  
  38. Trần Khắc Lun, Pd. Quảng Php 200.000 VND  
  39. Trương V Hong Lm 200.000 VND  
  40. Trương V Hong Lan 200.000 VND  
  41. V Văn Tng 200.000 VND  
  42. V Thị Hải Yến 200.000 VND  
  43. Huỳnh Anh 200.000 VND  
  44. Huỳnh Viết Tn 300.000 VND  
  45. V Văn Trến 500.000 VND  
  46. Ng Thị Bỉnh, Pd. Quảng Thi 500.000 VND  
  47. V T Bch Ngọc, Pd. Quảng Ẩn 500.000 VND  
  48. Dương Thi Sơn 1.000.000 VND  
  49. V T Thy Hằng, Pd. Nguyn Thường 1.000.000 VND  
 

*****

   
       
26 Phật tử H Nguyễn Thy Linh 100.000 VND HT
       
27

DANH SCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA (LẦN THỨ 28)
(DO PHẬT TỬ NGUYỄN BẠCH CC, PD. THANH ĐỨC ĐẠI ĐIỆN)

900 USD CH
 

Phật tử Ngụy Hinh, Pd. Nguyn Huy
Phật tử La Song Hỷ, Pd. Nguyn Tịnh
Phật tử Ngụy Tr An, Pd. Nguyn Bnh
Phật tử Ngụy Khai Tr, Pd. Nguyn Tuệ
Phật tử Ngụy Phụng Mỹ, Pd. Nguyn Khang
Phật tử Ngụy Mộng Đức, Pd. Nguyn Tường
Phật tử Ngụy Mỹ Anh, Pd. Nguyn Văn
Phật tử Nguyễn văn Huỳnh, Pd. Tm Thiện
Phật tử Hứa Thị Lin, Pd. Diệu Bạch
Phật tử Nguyễn Trọng Nhn
Phật tử Nguyễn Trọng Luật
Phật tử Nguyễn Thị Xun Thảo
Phật tử Nguyễn thị Xun Trinh
Phật tử Nguyễn Ngọc Hạnh
Phật tử Nguyễn Tường Vn
Phật tử Nguyễn Quang Huy
Phật tử Nguyễn Trm Anh
Phật tử Ngụy Anh Thư
Phật tử Ngụy Khải Tấn
Phật tử La Minh Chu
Phật tử La Derek
Phật tử Thanh Đức

Phật tử Thiện Ha
Phật tử Diệu Ngộ

Phật tử Diệu Ẩn
Phật tử Diệu Hằng
Phật tử Diệu Thảo
Phật tử Thiện Tnh

   
 

*****

   
       
28 Phật tử Mai Trn (lần thứ 7) 100 USD WF
       
29 Phật tử Trần thị Mỹ Hạnh (27/04/2021 - lần thứ 8) 200 USD CH
       
30

NHM PHẬT TỬ HN PHƯỚC ẤN TỐNG

(Do Phật tử Đon Thị Minh Tuyết đại diện - lần thứ 11 - 28/04/2021)

63,660,000 VND BD
 
1. Trc Ninh 3,000,000 VND
2. Đon Thị Minh Tuyết 5,000,000 VND
3. Trang Đo 500,000 VND
4. Lam Minh Huy 100,000 VND
5. TK thẻ tại VPB 200,000 VND
6. Lm Đại Phong 100,000 VND
7. Hong Thị Mai Thủy 1,000,000 VND
8. Gđ. Nguyễn Dung 800,000 VND
9. T Thị Tuyết Minh 100,000 VND
10. Lương Thế Vinh 100,000 VND
11. Nguyễn Tiến Dũng 650,000 VND
12. L Nhi 5,000,000 VND
13. Phật tử ẩn danh 150,000 VND
14. Nguyễn Thị Hoa  500,000 VND
15. Phạm Thị Lan 300,000 VND
16. MY TUE 200,000 VND
17. Gđ. Hien Phan 600,000 VND
18. Hồ Ngọc Bch Thơ 100,000 VND
19. Nguyen Minh Thuan 500,000 VND
20. Gđ. Như Quỳnh 200,000 VND
21. Bi Kim Chi 500,000 VND
22. b Diệu Minh 50,000 VND
23. Hứa Thị Phương Mai 200,000 VND
24. Trinh Trung Hieu 200,000 VND
25. T Cao Cường 200,000 VND
26. Gđ. Thanh Tm 1,000,000 VND
27. Gđ. Nguyễn Thị Trang 400,000 VND
28. Nguyễn Thị Bằng 500,000 VND
29. Lệ Thủy HP 200,000 VND
30. H Minh Anh 500,000 VND
31. Lưu Thị Hường 200,000 VND
32. Trần Thị Phương Lan 100,000 VND
33. Chu Lan Phương 2,000,000 VND
34. Nguyễn Thị Hồng Hạnh 500,000 VND
35. Dang Thao 1,000,000 VND
36. Hien Tran 500,000 VND
37. Bch Hảo Diệu Mai 500,000 VND
38. Kim Cương 100,000 VND
39. Dao Thi Hoa 500,000 VND
40. Nguyễn H Giang 100,000 VND
41. TK thẻ 02001016817871 tại MSB 5,000,000 VND
42. Nguyen Quang Sang 200,000 VND
43. Đỗ Thị Thy Linh 200,000 VND
44. Lưu Thị Hường 200,000 VND
45. Phương Thủy v Minh Nguyệt 600,000 VND
46. Chc Hạnh v Hồng Vy 300,000 VND
47. Nguyễn Cng Uyn 200,000 VND
48. Lin Phượng v Loan Bnh Dương 200,000 VND
49. V Huy Danh 400,000 VND
50. Nhm chị Lợi Tr v Nguyệt Moon 500,000 VND
51. Thao 100,000 VND
52. Gđ. Chu Nguyễn 500,000 VND
53. TK thẻ 05709395555 tại SCB 1,000,000 VND
54. Ngọc Lin 200,000 VND
55. Nguyễn Thị Thu Trang 200,000 VND
56. Bch Ngọc 200,000 VND
57. Do Uyen 200,000 VND
58. Pham Nguyen Phong 500,000 VND
59. Nguyễn Văn Hiếu 500,000 VND
60. Huỳnh Triệu Anh Thư 200,000 VND
61. Gđ. Dương Vn 200,000 VND
62. Ng Vi 5,000,000 VND
63. Nguyễn Thị Cc 100,000 VND
64. LuLu 200,000 VND
65. Tran Huyen 200,000 VND
66. L Phi Hng 1,500,000 VND
67. Nguyễn Thnh Cng 100,000 VND
68. Gđ. Phuong Nguyen 200,000 VND
69. Ngọc Hạnh 200,000 VND
70. Vũ Thị Tr Hiếu 500,000 VND
71. Đặng Thị Hữu Ngọc 500,000 VND
72. Đặng Thị Thy 500,000 VND
73. Gđ. Phap Phuong 100,000 VND
74. Pham Thanh Nhan 500,000 VND
75. Nguyễn Trường Kin 300,000 VND
76. Trinh Ha 100,000 VND
77. Cận sự nam 100,000 VND
78. Le Ha Anh 300,000 VND
79. Phật tử ẩn danh 100,000 VND
80. Ng Thị Viễn 500,000 VND
81. Hong Phuc 200,000 VND
82. Phật tử ẩn danh 100,000 VND
83. Ngo Kieu Phuc Thao 500,000 VND
84. Gđ. Hoat 300,000 VND
85. Truong Thi Thu 100,000 VND
86. Trang Thị Sương Mai 5,000,000 VND
87. Trần Tử Vương 500,000 VND
88. Nguyễn Thị nh 1,000,000 VND
89. Phật tử ẩn danh 100,000 VND
90. Ryan Huynh 100,000 VND
91. Minh Duy 300,000 VND
92. Bi Thị Kim Loan 200,000 VND
93. Phật tử ẩn danh 100,000 VND
94. Nguyen Dang Khoa 1,000,000 VND
95. Lưu Thị Hường 200,000 VND
96. Tran Thi Kim Bui 1,000,000 VND
97. L Nguyễn Hồng Trm 2,010,000 VND
 
 

*****

   
       
31 Phật tử H Nguyễn Thy Linh (29/04/2021, lần thứ 2) 200,000 VND HT
       
     
 

THNG 05/2021

   
       
32 Phật tử Mai Trn (lần thứ 8) 100 USD WF
       
33 Gia đnh Phật tử Nguyễn Thu Hằng (04/05/2021, lần thứ 6) 200 USD CH
       
34 Sư C Thch nữ Gic Nguyn (16/05/2021) 200 USD WF
       
35 Phật tử Trần thị Mỹ Hạnh (29/05/2021 - lần thứ 9) 200 USD CH
       
36

NHM PHẬT TỬ HN PHƯỚC ẤN TỐNG

(Do Phật tử Đon Thị Minh Tuyết đại diện - lần thứ 12 - 28/05/2021)

63,646,000 VND BD
 
1. Phc Ninh 3,000,000 VND
2. Đon Thị Minh Tuyết 5,000,000 VND
3. Trang Đo 500,000 VND
4. Đồng Đức Ho 1,000,000 VND
5. Gđ. Nguyễn Thị Dung v Vinh, Minh 800,000 VND
6. Hien Tran 500,000 VND
7. B Diệu Minh 50,000 VND
8. Nguyễn Đức Vượng 200,000 VND
9. T Cao Cường 200,000 VND
10. Ng Thị Thu Thủy 3,000,000 VND
11. Hồ Tấn Thnh 500,000 VND
12. Nhm Như Quỳnh 500,000 VND
13. Phạm Thị Lan 500,000 VND
14. Chu Lan Phương 2,000,000 VND
15. H Minh Anh 500,000 VND
16. Nguyễn Tiến Dũng 200,000 VND
17. Bi Kim Chi 500,000 VND
18. Nguyễn Thị Hồng Hạnh 400,000 VND
19. Gđ. Quang Yen 500,000 VND
20. Đỗ Thị Hường 200,000 VND
21. Nguyễn Thị Bằng 500,000 VND
22. Trần Thị Diệu Hồng 500,000 VND
23. Trần Thị Phương Lan 100,000 VND
24. Trịnh Thanh Tng 2,000,000 VND
25. Cha mẹ Đỗ Thy Linh 300,000 VND
26. Nguyễn Thnh Cng 100,000 VND
27. C Phạm Thuần 500,000 VND
28. Bch Hảo Diệu Mai 500,000 VND
29. Phật tử ẩn danh 300,000 VND
30. Trần Thị Thy Quỳnh 500,000 VND
31. Minh Dang 200,000 VND
32. Bi Đức Lương 500,000 VND
33. C Thy 500,000 VND
34. C Hải 500,000 VND
35. C Nga 500,000 VND
36. Gđ. chị Thu + Hiệp 1,800,000 VND
37. Phật tử tại c 900,000 VND
38. Nguyễn Thị Chnh Nghĩa 500,000 VND
39. L Phi Hng 1,000,000 VND
40. Doan Phuong Anh 300,000 VND
41. V Trần Tr 300,000 VND
42. Nguyễn Thnh Đạt 200,000 VND
43. C Thanh Minh Đtđ 500,000 VND
44. Sư C Liễu Nguyn 200,000 VND
45. Đinh Hong An 200,000 VND
46. Nguyễn Dương Mạnh 1,000,000 VND
47. Đặng Thị Hữu Ngọc 1,000,000 VND
48. Nguyễn Trường Kin 200,000 VND
49. Phật tử ẩn danh 200,000 VND
50. Hồ Ngọc Bch Thơ 100,000 VND
51. Gđ. Php Đăng 500,000 VND
52. Linh Chi 500,000 VND
53. Vũ Thị Thu Hằng 913,000 VND
54. Phật tử ẩn danh 100,000 VND
55. Vu The Thang 60,000 VND
56. Lưu Thị Hường 300,000 VND
57. Tran Van Phuong 100,000 VND
58. Gđ. bc Nhung 3,000,000 VND
59. Phật tử ẩn danh 100,000 VND
60. Gđ. Phạm Xun Trường - Đon Thy Trang 5,000,000 VND
61. Gđ. Phạm Văn Trạch - Phạm Thị Nguyệt 1,000,000 VND
62. Phạm Hường 1,000,000 VND
63. Bi Thị Lan 1,000,000 VND
64. L Thị Nguyệt 200,000 VND
65. Vũ Thị Ha 500,000 VND
66. Gđ. Hong Phương 200,000 VND
67. Nguyễn Thị Ngọc Thoa 200,000 VND
68. Nguyễn Thị nh 1,000,000 VND
69. Đỗ Lệ Thủy 200,000 VND
70. Gđ. Đinh Thị Thủy 500,000 VND
71. Gđ. Nguyễn Thị Nga My- HN 500,000 VND
72. Bi Thị Kim Loan 200,000 VND
73. Hồ Ngọc Dung 1,000,000 VND
74. Uyen Lam 300,000 VND
75. Doan Thi Kieu Van 200,000 VND
76. Bi Trường Giang 5,000,000 VND
77. Thao 100,000 VND
78. Phạm Khnh Hương 300,000 VND
79. Phạm Thị Thu 100,000 VND
80. Lee Fann- Huu Phuong- Lan Chi 1,000,000 VND
81. L Nguyễn Hồng Trm 2,023,000 VND
82. Chị Thy- Php Hoa 500,000 VND
83. Chị Thủy- Php Hoa 100,000 VND
 
 

*****

   
       
37 Phật tử H Nguyễn Thy Linh (29/05/2021, lần thứ 3) 100,000 VND HT
       
       
 

THNG 06/2021

   
       
38 Gia đnh Phật tử Cao Văn Chung (15/06/2021) v Phật tử Nga Vi (hồi hướng phước bu đến hương linh BI HỮU HNG, CHARLES (tn Mỹ), sinh ngy 29 Sep 1979 tại Colorado, mất ngy 07 Jun 2021 tại Houston Texas). 300 USD WF
       
39 Một Phật tử ẩn danh (do Sư C TN Gic Nguyn chuyển) 1000 USD CH
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

THNG 07/2021

   
       
       
       
 

THNG 08/2021

   
       
       
       
 

THNG 09/2021

   
       
       
       
 

THNG 10/2021

   
       
       
       
 

THNG 11/2021

   
       
       
       
 

THNG 12/2021

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

<Đầu Trang>