Trang Chính

Trang Công Tŕnh Ấn Tống

Font Pāli

 

 

PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ

HÙN PHƯỚC ẤN TỐNG NĂM 2020

 

*****

Cập nhật: Friday, December 30, 2022

 

 

Công Đức Thành Lập

 

Công Đức Hộ Tŕ

 

Công Đức Ấn Tống
Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Năm 2022

Năm 2023

       
     
 

THÁNG 01/2020

   
       
01 Phật tử Ngô Minh Hải (lần thứ 8) 2.000.000 VND BD
       
02 Phật tử Lê Thị Phương Lan 2.000.000 VND NT
       
03 Phật tử Nguyễn Lê Hà 1.000.000 VND NT
       
04 Phật tử Lê Thị Ngọc Trà 500.000 VND NT
       
05 Phật tử Dương Minh Toàn 1.000.000 VND NT
       
06 Phật tử Thiên Hương 1.000.000 VND NT
       
07

DANH SÁCH PHẬT TỬ HÙN PHƯỚC ẤN TỐNG
(Do Phật tử Phương Anh - Pháp danh Diệu Ánh đại diện)

12.377.000 VND BD
 

1. Diệu An - Thiện Lành 2.000.000 VND
2. Dá - TH 1.000.000 VND
3. Gđ. Hiệp Diễm 1.000.000 VND
4. Thủy 200.000 VND
5. Em Phát 300.000 VND
6. Cô Huệ Đức 200.000 VND
7. Phuong Ha 300.000 VND
8. Chú Năm 1.000.000 VND
9. Em Thanh 200.000 VND
10. Cô Phượng (bạn Diễm )2.000.000 VND
11. Thọ Minh 300.000 VND
12. Diệu Nương 500.000 VND
13. Dung 200.000 VND
14. Bảo Trân 800.000 VND
15. Hiền 250.000 VND
16. Em Hưng 200.000 VND
17. Em Thanh 327.000 VND
18. Chị Ty 1.000.000 VND
19. Bảo Hương 200.000 VND
20. Chị Tuyết 200.000 VND
21. Phước Đại 200.000 VND

 

   
 

*****

   
       
08 Phật tử Lư Hoàng Anh (lần thứ 15) 500 USD CH
       
09 Phật tử Văn Thị Yến Dung (lần thứ 15) 300 USD CH
       
10 Phật tử Vũ Thị Huệ Hương 1.000.000 VND NT
       
11 Gia đ́nh Phật tử An Tran & Lan Quynh Le 500 USD CH
       
12 Phật tử Tùy Nguyễn & các con 400 USD CH
       
13 Một Phật tử ẩn danh 100 USD WF
       
14 Phật tử Nguyễn Hạ Anh (lần thứ 3) 2.000.000 VND NT
       

15

DANH SÁCH PHẬT TỬ HÙN PHƯỚC ẤN TỐNG
(Do Phật tử Phương Anh - Pháp danh Diệu Ánh đại diện)

4,088,800 VND BD
 

- Chị Liên Nguyễn 50 USD
- Sophia Hoàng 30 USD
- Ngọc Vơ 20 USD
- Thái Nguyễn 20 USD
- Thảo 300.000 VND
- Trần Minh Lai 1.000.000 VND
 

   
 

*****

   
       
16 Phật tử Đỗ Việt 200 USD ST
       
17 Phật tử Khánh (do Thầy Thích Quảng Thiền chuyển) 500.000 VND BD
       
18

DANH SÁCH PHẬT TỬ WA
(Do Sư Cô Giác Nguyên đại diện)

430 USD WF
  - Phật tử Cường Nguyễn 150 USD    
  - Phật tử Lê Vơ Đăng Khoa 100 USD    
  - Gia đ́nh Phật tử Chinh Lương 50 USD    
  - Phật tử Hạnh Trí 30 USD    
 

- Sư Cô Giác Nguyên 100 USD

 

   
 

*****

   
       
19 Phật tử Hoàng Thị Minh Tú 2.000.000 VND NT
       
20 Thầy Thích Minh Hạnh 200 USD WF
       
21 Phật tử Nguyễn Thu Hằng 50 USD WF
       
22 Phật tử Thầy Thích Quảng Thiền 400.000 VND BD
       
       
 

THÁNG 02/2020

   
       
23 Đại Đức Pháp Hành (Katadhammo) 2.000.000 VND BD
       
24 Phật tử Đoàn Thị Bích Ngân cùng các cháu 3.200.000 VND BD
       
25

DANH SÁCH PHẬT TỬ HÙN PHƯỚC ẤN TỐNG
(Do Phật tử Dương Thanh Vân đại diện)

13.350.000 VND NT
  - Phật tử Nguyễn Ngọc Quư lần 1 : 1.200.000 VND + lần 2 : 6.000.000 VND    
 

- Gđ. Phật tử Nguyễn thị Minh Tuyền + Gđ. Phật tử Đinh thị Nở + Gđ. Phật tử Thanh Hà  550000 VND

   
  - Phật tử Lưu Tử 500.000 VND    
  - Phật tử Mai Chi 1.500.000 VND    
  - Phật tử Ngô thị Hồng Lư 1.000.000 VND    
  - Phật tử Nguyễn Thanh Nhân 1.500.000 VND    
 

- Phật tử Phạm Nguyên Phong (B́nh Thuận) 1.100.000 VND

 

   
 

*****

   
       
26 Phật tử Diệu An 1.000.000 VND NT
       
27 Hồi hướng đến Phật tử Lê Khanh 500 USD WF
       
28 Phật tử Đoàn Thị Trúc Linh và cháu Trần Đoàn Xuân Thành. 2.000.000 VND BD
       
       
 

THÁNG 03/2020

   
       
29 Nhóm Phật tử Thiên Hương 3.000.000 VND NT
       
30 Phật tử Nguyễn Hạ Anh (lần thứ 4) 2.000.000 VND BD
       
31 Phật tử Phương Anh, pháp danh Diệu Ánh 1.000.000 VND BD
       
32 Sư Cô Quảng Hạnh Suppiya 300 USD WF
       
33 Phật tử Thủy Tiên, US 100 USD WF
       
34 Phật tử Mỹ Linh, US 200 USD WF
       
35 Phật tử Diệu Tịnh, US 100 USD WF
       
36 Gđ. Phật tử Quư Tính + Minh Thư 1.000.000 VND BD
       
37 Phật tử Đào Trọng Trác 1.000.000 VND BD
       
38 Gia đ́nh Phật tử Đỗ Thị Việt Hà 6.000.000 VND BD
       
39 Gia đ́nh Phật tử Thao Nguyen, GA 2.000 USD WF
       
40

PHẬT TỬ SANTIVANA TỊNH LÂM VIÊN (AUGUSTA, GA)

HÙN PHƯỚC ẤN TỐNG

1.600 USD CH
  - Tỳ khưu Hiripañño Tuệ Tàm 100 USD    
  - Tỳ khưu Sīlācāra Giới Hạnh 100 USD    
  - Phật tử Nguyên Bi 200 USD    
  - Phật tử Nhuận Hiền 100 USD    
  - Phật tử Ngọc Tâm 200 USD    
  - Phật tử Nhuận Đạt 50 USD    
  - Phật tử Vạn Thành 50 USD    
  - Phật tử Thiên Hương 200 USD    
  - Phật tử Thương Ngô 100 USD    
  - Phật tử Ánh Hồng 100 USD    
  - Phật tử Như Liên Uppalavana 100 USD    
  - Phật tử Kiều Lan Tâm Ḥa 100 USD    
  - Phật tử Ngọc Mani 100 USD    
 

- Phật tử Tịnh Hảo Sobhanā 100 USD

 

   
 

*****

   
       
41 Thầy Thích Quảng Thiền và Phật tử, VN 20.000.000 VND BD
       
42 Phật tử Bùi Anh Tú 200 USD CH
       
       
 

THÁNG 04/2020

   
       
43 Phật tử Kevin Phạm, MN 150 USD ÂT
       
44 Gia đ́nh Tuệ Hùng & Từ Ư, MN 150 USD ÂT
       
45 Gia đ́nh Nick & Mai Bentz 100 USD ÂT
       
46 Gia đ́nh Fabien Martel & Hậu Hồ, TX 50 USD ÂT
       
47 Gia đ́nh Phật tử Chương Tạ & Diệp Tạ 200 USD CH
       
48 Phật tử chùa Như Pháp, VL 200 USD WF
       
49

PHƯƠNG  DANH THÍ CHỦ HÙN PHƯỚC ẤN TỐNG

(Do Phật tử Hoa Đạo chuyển - 28/04/2020)

350 USD CH
  1/ Phật tử Supassara Intaraprapa 20 USD  
  2/ Phật tử Celina Tram & gia đ́nh 50 USD  
  3/ Phật tử Tô Cẩm Lan & gia đ́nh 50 USD  
  4/ Phật tử Phạm Thị Lan, Pd. Tâm Tịnh Xứ 50 USD  
  5/ Phật tử Thái Thu Thủy, Pd. Tâm Hồng 100 USD  
  6/ Phật tử Kayal Azrialy 7 USD  
  7/ Phật tử Gloria Gonzales 3 USD  
  8/ Phật tử Lê Văn Nhân 20 USD  
  9/ Phật tử  Lê Thị Diễm Ái, Pd. Hoa Đạo 50 USD  
       
 

***

   
       
50 Thầy Thích Quảng Thiền và Phật tử, VN 6.000.000 VND BD
       
       
 

THÁNG 05/2020

   
       
51 Phật tử Tâm Hạnh 500 EUR WF
       
52 Phật tử Đoàn Thị Minh Tuyết, Pd. Diệu Huệ (Hải Pḥng) 60.000.000 VND NT
       
53 Gia đ́nh Phật tử Đỗ Việt 400 USD WF
       
54

DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA (LẦN THỨ 26)
(DO PHẬT TỬ NGUYỄN BẠCH CÚC, PD. THANH ĐỨC ĐẠI ĐIỆN)

700 USD CH
 

Phật tử Ngụy Hinh, Pd. Nguyên Huy
Phật tử La Song Hỷ, Pd. Nguyên Tịnh
Phật tử Ngụy Trí An, Pd. Nguyên B́nh
Phật tử Ngụy Khai Trí, Pd. Nguyên Tuệ
Phật tử Ngụy Phụng Mỹ, Pd. Nguyên Khang
Phật tử Ngụy Mộng Đức, Pd. Nguyên Tường
Phật tử Ngụy Mỹ Anh, Pd. Nguyên Văn
Phật tử Nguyễn văn Huỳnh, Pd. Tâm Thiện
Phật tử Hứa Thị Liên, Pd. Diệu Bạch
Phật tử Nguyễn Trọng Nhân
Phật tử Nguyễn Trọng Luật
Phật tử Nguyễn Thị Xuân Thảo
Phật tử Nguyễn thị Xuân Trinh
Phật tử Nguyễn Ngọc Hạnh
Phật tử Nguyễn Tường Vân
Phật tử Nguyễn Quang Huy
Phật tử Nguyễn Trâm Anh
Phật tử Ngụy Anh Thư
Phật tử Ngụy Khải Tấn
Phật tử La Minh Châu
Phật tử La Derek
Phật tử Thanh Đức

Phật tử Thiện Ḥa
Phật tử Diệu Ngộ

   
       
 

***

   
       
 

THÁNG 06/2020

   
       
55

DANH SÁCH PHẬT TỬ HÙN PHƯỚC ẤN TỐNG
(Do Phật tử Dương Thanh Vân đại diện)

3.000.000 VND NT
 

- Phật tử Nguyễn Vương Quốc Bảo 300.000 VND

- Phật tử Tâm Từ 1.000.000 VND

- Phật tử Cấn Như Quỳnh 200.000 VND

- Gia đ́nh Phật tử Dương Thanh Vân 1.000.000 VND

- Phật tử Hạc Giấy 500.000 VND

   
       
 

****

   
       
56 Phật tử Thu Hằng Nguyễn (06/06/2020, lần thứ 2) 100 USD WF
       
57 Phật tử Đoàn Thị Minh Tuyết, Pd. Diệu Huệ - Hải Pḥng (lần thứ nh́) 10.000.000 VND NT
       
58 Phật tử Đoàn Thị Minh Tuyết (Hải Pḥng) và nhóm đạo hữu hùn phước ấn tống 10.400.000 VND NT
       
59 Phật tử Tô Mỹ Hương (Perth) 200 AUD MS
       
60 Gia đ́nh Phật tử Nguyễn Thị Thanh Bạch (Perth) 200 AUD MS
       
       
 

THÁNG 07/2020

   
       
61 Phật tử Vơ Thị Uyển Nhă 200 USD WF
       
62 Gia đ́nh Phật tử Trần Minh Trí (lần thứ 11) 100 USD PR
       
63 Phật tử Đoàn Thị Minh Tuyết (Hải Pḥng) và nhóm đạo hữu hùn phước ấn tống (lần thứ 2) 10.000.000 VND NT
       
64 Tu nữ Giác Hải 20.000.000 VND NT
       
65 Sư Cô Thích Nữ Thiền Nguyên 200 USD MS
       
66 Phật tử Diệu An 1.500.000 VND NT
       
       
 

THÁNG 08/2020

   
       
67 Phật tử Phúc Thiên Yasinda 1.000.000 VND NT
       
68 Sư Cô Quang Duyên 5.600.000 VND NT
       
69

NHÓM PHẬT TỬ HÙN PHƯỚC ẤN TỐNG KINH SÁCH

(Do Phật tử Yến Dinh đại diện)

- Phật tử Chi Đỗ
- Phật tử Hoàng Oanh và Diệu Âm
- Phật tử Huệ Đức
- Phật tử Liên Như
- Phật tử Yến Đinh
- Phật tử Nữ Trần
- Phật tử Thanh Xuân
- Phật tử Lư Liễu
- Phật tử Phương Anh
- Phật tử Diệu Thái
- Phật tử Diệu Lễ
- Phật tử Ngọc Chơn
- Phật tử Diệu Lễ

1.050 USD -CH
 

*****

   
       
70

Phật tử Phan Ngọc Diệp, Pd. Thân Hằng, cúng dường ấn tống
HỒI HƯỚNG đến các hương linh:

- Hương linh Tommy Giang, sanh ngày 02/10/1962, từ trần ngày 04/07/2020 (tức là ngày 14 tháng 5 năm Canh Tư), hưởng dương 59 tuổi.

- Hương linh Giang Hưng Mậu, Trần Thị Hui, Lưu Thị Nga, và Trần Kim Ly Pd. Diệu Duyên.

CẦU AN:

- Phan Tấn Ngọt, Phan Kim Loan, Phan Ngọc Hiển,

- và bản thân Phan Ngọc Diệp Pd. Thân Hằng cùng 3 con: Tina Giang, Tiffany Giang Pd. Thân Kiều, Danny Giang Pd. Thân Phú.

500 USD CH
       
71 Phật tử Mai Trân 101 USD WF
       
72 Một Phật tử ẩn danh (18/08/2020) 10.000.000 VND NT
       
73 Phật tử Jenni Tran (cầu an cho con trai tên Trần Việt Devan, sanh 20/06/2001)
& Phật tử Tran Thi Ngoc Han

500 USD

200 USD

CH
       
74 Phật tử Thanh Hoàng (Hà Nội, Việt Nam. Do Phật tử An Tran chuyển) 100 USD CH
       
75 Phật tử  Lê Thị Diễm Ái, Pd. Hoa Đạo (21/08/2020) 200 USD CH
       
76 Phật tử Đoàn Thị Minh Tuyết (Hải Pḥng) và nhóm đạo hữu hùn phước ấn tống (lần thứ 3) 15.200.000 VND NT
       
77 Phật tử Lưu Diệu Mỹ 2000 USD CH
       
       
 

THÁNG 09/2020

   
       

77

Phật tử Đỗ Ngọc Oanh, Pd. Thân Quy

& Phật tử Trần Thủy

500 USD

CH

       
78 Phật tử Nguyễn Thị Mai Thắm 200 USD BD
       
79 Phật tử Mai Trân (lần thứ 2) 100 USD WF
       
80 Phật tử Trần Thị Điệp và gia đ́nh Phật tử Nguyễn Thị Thanh Bạch hồi hướng phước báu đến hương linh Cao Tường Điệp, từ trần ngày 18/7/2020. 250 AUD MS
       
81

Phật tử Trần Cẩm Hồng cúng dường ấn tống

HỒI HƯỚNG đến hương linh Trần Đức Tồn

CẦU AN:

- Mẹ: Nguyễn Thị Lộc

- Bản thân

- và các con: Huỳnh Michaek, Huỳnh Lily, Huỳnh Jimmy, Huỳnh Steven.

500 USD CH
       
82 Phật tử Adelaide, Australia 500 AUD MS
       
83 Phật tử Đoàn Thị Minh Tuyết (Hải Pḥng) và nhóm đạo hữu hùn phước ấn tống (lần thứ 4) 15.600.000 VND NT
       
84 Phật tử Nguyễn Thị Thu Hằng (18/09/2020, lần thứ 3) 100 USD WF
       
85

Phật tử Trần thị Mỹ Hạnh

Phật tử Trần thị Mỹ Xuân

100 USD

100 USD

WF
       
86

DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA (LẦN THỨ 27)
(DO PHẬT TỬ NGUYỄN BẠCH CÚC, PD. THANH ĐỨC ĐẠI ĐIỆN)

700 USD CH
 

Phật tử Ngụy Hinh, Pd. Nguyên Huy
Phật tử La Song Hỷ, Pd. Nguyên Tịnh
Phật tử Ngụy Trí An, Pd. Nguyên B́nh
Phật tử Ngụy Khai Trí, Pd. Nguyên Tuệ
Phật tử Ngụy Phụng Mỹ, Pd. Nguyên Khang
Phật tử Ngụy Mộng Đức, Pd. Nguyên Tường
Phật tử Ngụy Mỹ Anh, Pd. Nguyên Văn
Phật tử Nguyễn văn Huỳnh, Pd. Tâm Thiện
Phật tử Hứa Thị Liên, Pd. Diệu Bạch
Phật tử Nguyễn Trọng Nhân
Phật tử Nguyễn Trọng Luật
Phật tử Nguyễn Thị Xuân Thảo
Phật tử Nguyễn thị Xuân Trinh
Phật tử Nguyễn Ngọc Hạnh
Phật tử Nguyễn Tường Vân
Phật tử Nguyễn Quang Huy
Phật tử Nguyễn Trâm Anh
Phật tử Ngụy Anh Thư
Phật tử Ngụy Khải Tấn
Phật tử La Minh Châu
Phật tử La Derek
Phật tử Thanh Đức

Phật tử Thiện Ḥa
Phật tử Diệu Ngộ

   
       
 

***

   
       
87 Phật tử Nguyễn Hạ Anh (lần thứ 5) 2.000.000 VND BD
       
       
 

THÁNG 10/2020

   
       
88 Phật tử Đỗ Ngọc Oanh 500 USD CH
       
89

Tu nữ Diệu Pháp (Thiền viện Phước Sơn)

Phật tử Triệu Thị Ba (Florida)

Phật tử Huỳnh Văn Thành (Sài G̣n)

200 USD

100 USD

100 USD

WF
       
90 Tỳ khưu Pháp Nhiên 200 USD CH
       
91 Phật tử Hằng Nguyễn, TX (for Cuong Le) 200 USD WF
       
92 Gia đ́nh Phật tử Thạch Hồng Phát & Thanh Tâm 500 USD MS
       
93 Phật tử Đoàn Thị Minh Tuyết (Hải Pḥng) và nhóm đạo hữu hùn phước ấn tống (lần thứ 5) 16.470.000 VND NT
       
94 Phật tử Vân Hồng (Sài G̣n) 2.000.000 VND MT
       
     
 

THÁNG 11/2020

   
       
95 Phật tử Mai Trân (lần thứ 3) 100 USD WF
       
96 Phật tử Trần Thị Mỹ Hạnh (lần thứ 3) 5.000.000 VND NT
       
97

Bà Nguyễn Xuân Tuyết Nga và Phật tử Lê Quí Hùng

300 EUR SL
       
98 Phật tử Đoàn Thị Minh Tuyết (Hải Pḥng) và nhóm đạo hữu hùn phước ấn tống (lần thứ 6) 15.400.000 VND NT
       
99 Phật tử Visakha Trương (lần thứ 10) 200 USD WF
       
100 Phật tử Lưu Phương Tuyền 200 USD WF
       
       
 

THÁNG 12/2020

   
       
101 Phật tử Trần thị Mỹ Hạnh (23/12/2020 - lần thứ 4) 200 USD CH
       
102

NHÓM PHẬT TỬ HÙN PHƯỚC ẤN TỐNG

(Do Phật tử Đoàn Thị Minh Tuyết đại diện - lần thứ 7 - 28/12/2020)

32.350.000 VND NT
  1/ Phạm Văn Điệp

1.000.000 VND

 
  2/ gia đ́nh chị Bùi Kim Chi 800.000 VND  
  3/ Đoàn Thị Minh Tuyết 5.000.000 VND  
  4/ Phạm Thanh Trúc 3.000.000 VND  
  5/ Hoàng Hạnh 200.000 VND  
  6/ gia đ́nh Nguyễn Thị Dung 3.050.000 VND  
  7/ Vũ Phương Quỳnh 500.000 VND  
  8/ Hà Minh Anh 500.000 VND  
  9/ Nguyễn Thành Công 500.000 VND  
  10/ Đỗ Thị Hà 500.000 VND  
  11/ Phạm Thị Thu Hằng 500.000 VND  
  12/ Hoàng Hiệp 500.000 VND  
  13/ Như Quỳnh 500.000 VND  
  14/ Tô Cao Cường 200.000 VND  
  15/ PT Hào Quang 1.600.000 VND  
  16/ Bùi Thị Lan 5.000.000 VND  
  17/ Nguyễn Thị Thanh B́nh (QN) 500.000 VND  
  18/ Đặng Thị Hữu Ngọc 700.000 VND  
  19/ Nguyễn Thị Hạnh 200.000 VND  
  20/ gia đ́nh Nguyễn Tiến Dũng 300.000 VND  
  21/ Đinh Thị Hậu 300.000 VND  
  22/ Phạm Thị Lan 1.000.000 VND  
  23/ Chu Lan Phương 2.000.000 VND  
  24/ Nguyễn Thị Hải Hà 1.000.000 VND  
  25/ Lưu Thị Hường 500.000 VND  
  26/ Nguyễn Thị Ánh 1.000.000 VND  
  27/ Nguyễn Thị Hảo 500.000 VND  
  28/ Dương Thị Phúc 500.000 VND  
 

29/ Nguyễn Thị Hồng Hạnh

500.000 VND  
       
 

***

   
       
 

<Đầu Trang>

 

 

 hosting sponsored by exabytes.com