Trang Chính

Trang Công Tŕnh Ấn Tống

Font Pāli

 

 

PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ

HÙN PHƯỚC ẤN TỐNG NĂM 2019

 

*****

Cập nhật: Wednesday, September 30, 2020

 

 

Công Đức Thành Lập

 

Công Đức Hộ Tŕ

 

Công Đức Ấn Tống
Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

 

       
     
 

THÁNG 01/2019

 
       
01 Phật tử Văn Thị Yến Dung (lần thứ 14) 200 USD PR
       
02 Tu Nữ Tiffani Do (Tuyết Đỗ) 200 USD HH
       
03 Phật tử Nguyễn Văn Linh, SG 1.000.000 VND NT
       
04 Châu Thị Ngọc Linh (Hà Vĩnh Duy) 2.000.000 VND NT
       
05 Phật tử Nguyễn Văn Hiếu 1.000.000 VND NT
       
06 Phật tử Lư Hoàng Anh (lần thứ 14) 500 USD PR
       
07 Đại Đức Thiện Chiếu (chùa Bửu Quang) 1.000.000 VND BD
       
08 Đại Đức Quang Ư (chùa Bửu Quang) 1.000.000 VND BD
       
09 Đại Đức Đại Kim (chùa Bửu Quang) 500.000 VND BD
       
10 Tu Nữ Quang Kiến (chùa Bửu Quang) 2.000.000 VND BD
       
       
 

THÁNG 02/2019

 
       
11 Phật tử Sơn 1.000.000 VND BD
       
12 Gia đ́nh Phật tử Phạm Thị Thu Hương 100 USD MS
       
13 Ḥa Thượng Thích Tuệ Minh 100 USD MS
       
14 Sư Cô Thích Nữ Giác Nguyên 100 USD MS
       
15 Phật tử ẩn danh, Fresno 100 USD MS
       
16 Cô Kim, Pd. Quảng B́nh, Fresno 50 USD MS
       
17 Gia đ́nh Nha Sĩ Phạm Văn Giai 500 USD AT
       
18 Phật tử Holly Tran, Pd. Hải Ư 200 USD MS
       
19 Cư sĩ Liên Tâm (Phan đ́nh Quế) 100 USD PR
       
20 Phật tử Diệu Thanh 1.000.000 VND BD
       
21 Phật tử Ngọc Thảo 1.000.000 VND BD
       
22 Gia đ́nh Phật tử Ngọc Trâm (Đà Nẵng) 200 AUD PR
       
23 Phật tử Duyên Anh (Huế) 2.400.000 VND BD
       
24 Phật tử Nguyễn Hạ Anh (lần thứ 2) 2.000.000 VND BD
       
       
 

THÁNG 03/2019

 
       
25

PHẬT TỬ Ở HOA KỲ CÚNG DƯỜNG ẤN TỐNG

(Do Phật tử Lê Thanh Hồng chuyển)

Tháng 03/2019

2.000 USD PR
  1. Phật tử Thiệu Phạm (Minnesota) 100 USD  
  2. Phật tử Kỳ Phương (Texas) 200 USD  
  3. Phật tử Hậu Hồ (Texas) 100 USD  
  4. Phật tử Diệu Lư (California) 200 USD  
  5. Phật tử Cao thị Lang (California) 200 USD  
  6. Phật tử Cao Truyền (California)  
  7. Phật tử Thu Lucy Đào (California)  
  8. Phật tử Từ Quán Hoa Lâm HTK (California) 500 USD  
  9. Phật tử Như Hoa (California) 300 USD  
  10. Phật tử Chi Nguyễn (California) 50 USD  
  11. Phật tử Ánh Vơ (California) 20 USD  
  12. Gia đ́nh Phật tử Thanh Hồng (California) 330 USD  
       
       
26

DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA (LẦN THỨ 24)
(DO PHẬT TỬ NGUYỄN BẠCH CÚC, PD. THANH ĐỨC ĐẠI ĐIỆN)

740 USD  
 

Phật tử Ngụy Hinh, Pd. Nguyên Huy
Phật tử La Song Hỷ, Pd. Nguyên Tịnh
Phật tử Ngụy Trí An, Pd. Nguyên B́nh
Phật tử Ngụy Khai Trí, Pd. Nguyên Tuệ
Phật tử Ngụy Phụng Mỹ, Pd. Nguyên Khang
Phật tử Ngụy Mộng Đức, Pd. Nguyên Tường
Phật tử Ngụy Mỹ Anh, Pd. Nguyên Văn
Phật tử Nguyễn văn Huỳnh, Pd. Tâm Thiện
Phật tử Hứa Thị Liên, Pd. Diệu Bạch
Phật tử Nguyễn Trọng Nhân
Phật tử Nguyễn Trọng Luật
Phật tử Nguyễn Thị Xuân Thảo
Phật tử Nguyễn thị Xuân Trinh
Phật tử Nguyễn Ngọc Hạnh
Phật tử Nguyễn Tường Vân
Phật tử Nguyễn Quang Huy
Phật tử Nguyễn Trâm Anh
Phật tử Ngụy Anh Thư
Phật tử Ngụy Khải Tấn
Phật tử La Minh Châu
Phật tử La Derek
Phật tử Thanh Đức

Phật tử Thiện Ḥa
Phật tử Diệu Ngộ

Phật tử Diệu Hằng

   
  Phật tử Đỗ Thị Dung, Pd. Diệu Hạnh 100 USD  
 

*****

   
       
27 Phật tử Đỗ Thị Việt Hà (lần thứ 10) 3.000.000 VND BD
       
28 Phật tử Nguyễn Thị Thu Hằng 100 USD PR
       
29 Phật tử Ngô Minh Hải (lần thứ 5) 2.000.000 VND BD
       
30 Đại Đức Pháp Hành (Katadhammo) 2.000.000 VND BD
       
       
 

THÁNG 04/2019

 
       
31

Phật tử Mai Thiên Kim, VA hồi hướng phước báu đến Cụ Bà Lê Thị Kiến, Pháp danh Quảng Chánh, tạ thế ngày 29/05/2017, hưởng thọ 101 tuổi

250 USD WF
       
 

DANH SÁCH PHẬT TỬ BẾN TRE
(Do Phật tử Anh Đức chuyển)

   
32 Phật tử Niệm An 500.000 VND BD
33 Phật tử Nguyễn Thị Đạm 3.000.000 VND BD
 

*****

   
       
34

DANH SÁCH PHẬT TỬ NEW YORK

HÀNH HƯƠNG LỄ PHẬT ngày 14/04/2019
(Do Phật tử Thiên Kim chuyển)

440 USD WF
  Phật tử Lieng Trần    
  Phật tử Mai    
  Phật tử Hương + các bạn    
  Phật tử Thuy & Son    
  Phật tử Hà    
  Phật tử Ngân & Nga    
  Phật tử Linda Trần Nguyễn    
  Phật tử Oanh Phan    
  Gia đ́nh Anh Phước    
  Phật tử Diệp    
  Phật tử Ni    
  Phật tử Đào    
  Gia đ́nh Thúy Lê    
  Phật tử Amanda Tâm    
  Phật tử Thien Kim    
  Phật tử Alex    
       
       
 

THÁNG 05/2019

 
       
34

DANH SÁCH PHẬT TỬ PHÁP QUỐC
(Do Phật tử Lê Quí Hùng chuyển)

   
       
  Ḥa Thượng Đức Minh (chùa Phật Bảo, Savigny sur Orge, France) 300 EUR SL
  Bà Nguyễn Xuân Tuyết Nga và Phật tử Lê Quí Hùng 700 EUR SL
       
 

*****

   
       
35 Gia đ́nh Phật tử Trần Minh Trí (lần thứ 10) 200 USD PR
       
       
 

THÁNG 06/2019

 
       
36 Phật tử Vương Phát 100 USD  
Phật tử Vũ Hà 10 USD  
       
37 Phật tử Ngô Minh Hải (lần thứ 6) 3.000.000 VND BD
       
38 Thầy Thích Quảng Tịnh 3.000.000 VND BD
       
       
 

THÁNG 07/2019

 
       
39 Phật tử Phan Huyền Trang 100.000 VND  
  Phật tử Nguyễn Ngọc Diễm Châu 1.000.000 VND  
  Bé Lan Anh 100.000 VND  
       
40 Gia đ́nh Phật tử Tô Mỹ Hương 200 USD  
  Gia đ́nh Phật tử Tô Thị Nguyệt  
       
41 Phật tử Thiên Hương 1.000.000 VND NT
       
42 Thầy Thích Quảng Thiền và Phật tử, VN 200 USD BD
       
43 Hồi hướng phước báu đến hương linh Nguyễn Thanh Bạch, tạ thế ngày 11/06/2019. 500 USD  
       
44 Nhóm Thiện Pháp Thủ Đức 2.600.000 VND NT
       
       
 

THÁNG 08/2019

 
       
45 Thầy Thích Hải Thông 1.000.000 VND NT
       
46 Phật tử Hà Vĩnh Duy 500.000 VND NT
       
47 Phật tử Hải Oanh 300.000 VND NT
       
48 Phật tử Trác (Tôn Thất Quế) 2.300.000 VND NT
       
49 Phật tử Tuyết Nga 700.000 VND *NT
       
50 Thầy Cô Giáo Đắt (Canada) 100 USD  
       
51 Thầy Thích Quảng Thiền và Phật tử, VN 2.300.000 VND BD
       
52 Phật tử ẩn danh (Hong Kong) 100 USD  
       
       
 

THÁNG 09/2019

 
       
53 Phật tử Visakha Trương (lần thứ 9) 300 USD  
       
54 Phật tử Lê Trung Kiên 1.000.000 VND NT
       
55 Nhóm Thiện Pháp Thủ Đức (lần thứ 2) 1.700.000 VND NT
       
56 Phật tử Nguyễn Văn Hiếu 1.000.000 VND NT
       
57 Thầy Cô Giáo Đắt, Canada (lần thứ 2) 100 USD  
       
58 Phật tử Lâm Thanh Thảo ( Giọt Mưa Cuối Mùa ) 100 USD  
       
59 Phật tử Phạm Thanh Quy 5.000.000 VND BD
       
       
 

THÁNG 10/2019

 
       
60 Phật tử Mai Thiên Kim 160 USD  
       
61 Phật tử Nguyễn Hồng Hạnh 2.000 USD  
       
62 Phật tử Anh Phuoc Nguyen 2.000.000 VND NT
       
63 Phật tử Valerie Vo  2.500. 000 VND NT
       
64 Gia đ́nh Phật tử Nguyễn Thức 1000 USD  
       
65

DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA (LẦN THỨ 25)
(DO PHẬT TỬ NGUYỄN BẠCH CÚC, PD. THANH ĐỨC ĐẠI ĐIỆN)

650 USD  
 

Gđ. Phật tử Ngụy Hinh + La Song Hỷ
Gđ. Phật tử Nguyễn Văn Huỳnh + Hứa + Liên
Gđ. Phật tử Thanh Đức

Gđ. Phật tử Thiện Ḥa + Diệu Ngộ

   
 

***

   
       
66 Gia đ́nh Phật tử Tô Thị Nguyệt 150 USD  
Gia đ́nh Phật tử Tô Mỹ Hương  
       
67 Phật tử Diệu Hướng 360. 000 VND NT
       
68 Phật tử Trinh N Tran 400 USD  
       
       
 

THÁNG 11/2019

 
       
69 Phật tử Chánh Huệ Dũng & Chơn Phước Đức 200 USD  
       
70

PHẬT TỬ THỈNH KINH

(Do Phật tử Nhị Tường & Thanh Vân chuyển)

18.600.000 VND

+ 3.500.000 VND

 
 

1/Hiền Phan 1 cuốn và 500.000.
2/ Đồng thị Kim Hương 3 cuốn
3/ TN Giác Hải 2 cuốn
4/ Nguyễn Thành Nhân 1 cuốn và 500.000
5/ Loan Trần 2 cuốn
6/Trịnh Ngọc Trác 2 cuốn
7/ Tu nữ Quang Duyên 2 cuốn
8/ Nguyễn Thảo Liên 1 cuốn và 300.000
9/ Nguyễn thị Thu Hằng 1 cuốn và 500.000
10/ Nguyễn thị Việt Hương 1 cuốn và 800.000
11/Đỗ thị Tuyết Nga 1 cuốn
12/ Phạm Nguyên Phong 1 cuốn và 500.000
13/ Nguyễn thị Ngọc Oanh 2 cuốn
14/ Hoàng thị Thu Hà 1 cuốn
15/ Dương thị Thanh Vân 1 cuốn và 4.500.000

16/ Khuyết danh 3.500.000

   
       
 

*****

   
       
71

DANH SÁCH PHẬT TỬ HÀ NỘI
(Do Phật tử Vũ Đ́nh Lâm chuyển)

   
       
  1. Gđ. Phật tử Pannavara Tuệ Ân 200 USD  
  2. Gđ. Phật tử Nguyễn Bằng Việt 3.000.000 VND  
  3. Gđ. Phật tử Tạ Đặng Quân 2.000.000 VND  
  4. Phật tử Nguyễn Trần Việt Dũng 200 USD  
  5. Phật tử Đinh Hoàng An 100 USD  
       
 

*****

   
       
72

Nhóm Cư Sỹ Áo Trắng Sài G̣n

(hành hương Sri Lanka tháng 11/2019)

88.000  LKR

+ 410 USD

 
       
73

Phật tử Nguyễn Phỉ Trí và

Phật tử Nguyễn Ngọc Ḥa

50 USD  
       
 

DANH SÁCH PHẬT TỬ
(Do Phật tử Nguyễn Chính Nghĩa chuyển)

   
74 Phật tử Đặng Thu Trang 1.000.000 VND  
75 Phật tử Hạc Giấy 1.000.000 VND  
76 Phật tử Trần Văn Hồng 2.000.000 VND  
77 Phật tử Duyên Anh (Huế) 37.400.000 VND  
       
78 Phật tử Nguyễn Văn Hiển
Phật tử Nguyễn Thị Kiều Oanh
Phật tử Nguyễn Văn Cường
Phật tử Nguyễn Quốc Khánh
11.700.000 VND  
       
 

*****

 
     
 

TTPV 44

 
79    

NHÓM PHẬT TỬ HÀNH HƯƠNG SRI LANKA

tháng 11/2019

 
Phật tử Hựu Huyền 5.000 LKR  
Một Phật tử ẩn danh 20 USD  
Phật tử Hiền + Phật tử Thương Thanh 100 USD  
Phật tử Ryan Nong 50 USD  
Phật tử Ngô Phước An 500.000 VND  
Phật tử Huỳnh Thúy Vân 500.000 VND  
Phật tử Nguyễn Thị Hạnh 500.000 VND  
       
 

THÁNG 12/2019

 
       
80 Phật tử Như Lan 2.000.000 VND NT
81 Phật tử Ngọc Quư 1.200.000 VND NT
82 Phật tử Thiên Hương & Phật tử Minh Nguyệt 2.000.000 VND NT
83 Phật tử Hoa Tâm 2.000.000 VND NT
84 Thầy Thích Quảng Thiền và Phật tử 500.000 VND BD
85 Phật tử Chánh Huệ Dũng & Chơn Phước Đức 200 USD AD
86 Gia đinh Phật tử Alex Quang Minh Ngo 100 AUD AD
87 Phật tử Nguyễn Thị Kiều Oanh 10.000.000 VND NT
88 Phật tử Trần Quang Tùng 10.000.000 VND NT
89 Phật tử Thái Hồng Vân 20.000.000 VND NT
90 Phật tử Ngô Minh Hải (lần thứ 7) 2.000.000 VND BD
       
       
       
       
       
       
       
       
 

TỔNG KẾT

TÀI CHÁNH NĂM 2019

 

 

CHI TIẾT VỀ CHI PHÍ ẤN TỐNG:

TTPV Tập 43:

 

 

 

 Printing Charges                     =                                LKR

 

Các Chi Phí Khác:                                                 LKR

 Transparent Covers                =  LKR

 Boxes                                    =   LKR

 Bubble Wrapping                    =  LKR

 Binding Cloth                          =  LKR

 Postage                                  =   LKR

 Postage                                  =   LKR

 Other Expenses                      =   LKR

 

CHI PHÍ CHUẨN BỊ & LINH TINH:  LKR trong năm 2019 gồm có các mục dưới đây (chỉ ghi tóm lược theo sổ chi thu v́ không đủ thời gian):

 Mua tài liệu,

 Văn pḥng phẩm,

 Đi lại,

 Điện thoại,

 Ngoại vụ & linh tinh.

  
   
       
 

<Đầu Trang>