Trang Chính

Trang Công Tŕnh Ấn Tống

Font Pāli

 

 

PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ

HÙN PHƯỚC ẤN TỐNG NĂM 2012

 

*****

Cập nhật: Friday, November 24, 2017

 

 

Công Đức Thành Lập

 

Công Đức Hộ Tŕ

 

Công Đức Ấn Tống
Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

       
     

THÁNG 01/2012

     
01 Ni Sư Kiều Đàm Di - India (Cúng dường năm 2012)

1.000 USD

 
02 Phật tử Trần Minh - Chùa Phổ Minh, Canada (lần thứ tám) 150 CAD  
03 Gia đ́nh Tu Nữ Khemā 200 USD  
       
 

PHẬT TỬ Ở HOA KỲ CÚNG DƯỚNG ẤN TỐNG

(Do Phật tử Lê Thanh Hồng chuyển)

   
04 Nhóm Phật tử Bồ Đề Thiền Viện (Florida) 1.000 USD  
05 Phật tử Lư Minh Hải 200 USD  
06 Phật tử Lê Thanh Hồng 100 USD  
 

*****

   
 

(Do Phật tử Thanh Đức chuyển)

   
07 Phật tử Đoàn thị Lan, Pd. Thiện Độ 1.000 USD  
       
       

THÁNG 02/2012

       
08 Phật tử Phật tử Văn Thị Yến Dung (lần thứ bảy) 200 USD  
09 Gia đ́nh Phật tử Phạm Hùng & Nguyễn Thanh Mai (lần thứ nh́) 1.000 CAD  
10 Phật tử Tín Hạnh 1.100.000 VND  
11 Phật tử Đỗ Huy Liêm, Pd. Bảo Thanh 300.000 VND  
12

Phật tử Trương Hồng Hạnh

Cúng dường 1 laptop hiệu HP đặt mua tại Hoa Kỳ

PRICELESS  
       
13

(Do Tu Nữ Tâm An chuyển)

   
 

Phật tử Trần Quang Tâm

Phật tử Huỳnh Nguyệt Cầm

Phật tử Trần Nguyệt Thảo

Phật tử Trần Vĩnh Long

Phật tử Trần Mỹ Tiên

50 USD  
       
 

Phật tử Tạ Hiệp Hồng

Phật tử Huỳnh Ư Sâm và các con

50 USD  
       
  Gia đ́nh Mỹ Dung 25 USD  
       
14

(Do Thượng Tọa Bửu Hiền chuyển)

   
 

Gia đ́nh Phật tử Thiện Minh + Diệu An

Gia đ́nh Phật tử Thiện Huệ + Diệu Hỷ

1.500.000 VND  
       
 

THÁNG 03/2012

       
15

Phật tử Đỗ Thị Việt Hà:

- Hồi hướng phước báu đến thân bằng quyến thuộc đă quá văng,

- Nguyện cho mọi người đang c̣n hiện tiền đều được an vui và tiến bộ.

- Cầu mong cho bản thân có nhiều cơ hội để tu tập và học tập theo giáo pháp.

5.000.000 VND  
       
 

PHẬT TỬ Ở PHÁP CÚNG DƯỚNG ẤN TỐNG

(Do Phật tử Lê Qúi Hùng chuyển)

   
16 Nhóm nghiên cứu Phật pháp Paris 13ème 700 EUR  
17 Ông Bà BOUY Mélanie 50 EUR  
18 Ông Bà Ngô Ngọc Minh 20 EUR  
19 Bà Nguyễn Xuân Tuyết Nga 130 EUR  
20 Ông Lê Quí Hùng 200 EUR  
 

*****

   
       
21 Ven. Thích Viên Măn - France (lần thứ ba) 500 EUR  
22 Phật tử Trương Minh Ngọc 2.000.000 VND  
23 Phật tử Phan Anh Pd. Thuận Pháp (lần thứ nh́) 100 USD  
       
 

THÁNG 04/2012

       
24 Phật tử Diệu Hương 50 USD  
25 Phật tử Chơn Bảo Hồng (Trúc Lâm Thiền Viện - Đà Lạt) 100 USD  
26 Tu Nữ Phan Thị Hạnh 200 USD  
27 Ven. Amaro Bhikkhu (Thiện Hiền), Canada (lần thứ nh́) 600 CAD  
28 Phật tử Lư Hoàng Anh (lần thứ bảy) 500 USD  
29 Thầy Thích Minh Hạnh - Chicago (lần thứ bảy) 200 USD  
30 Phật tử Dinh Ngoc (Sydney - Australia) 100 AUD  
       
 
THÁNG 05/2012
       
31 Phật tử Nguyễn Trí Dũng (Sumana) 40 USD  
32 Phất tử Diệu Minh (Australia) 10.000 SLR  
33 Gia đ́nh Phật tử Phượng Dinh và Thy Lê (Pháp thí tháng 05 năm 2012) 150 USD  
34 Đại Đức Minh Hạnh (Canada) 200 EUR  
35 Tu Nữ Jinaputta - Giác Nữ Diệu Linh (Canada) 50 USD  
       
36

DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA (LẦN THỨ 12)
(DO PHẬT TỬ NGUYỄN BẠCH CÚC PD. THANH ĐỨC ĐẠI ĐIỆN)

3.000 USD  
 

Đạo Tràng Bát Quan Trai Chùa Giác Lâm (Lansdown, PA)
Ô. Bà Nguyễn Hữu Phước.
Ngụy Hinh Pd. Nguyên Huy
La Song Hỷ Pd. Nguyên Tịnh (Cầu siêu cho Nguyên Như)
Ngụy Trí An Pd. Nguyên B́nh
Phật tử Phạm Xuân Điệp
Gđ. Ngụy Khai Trí Pd. Nguyên Tuệ
Gđ. Ngụy Phụng Mỹ Pd. Nguyên Quang
Gđ. Ngụy Mộng Đức Pd. Nguyên Tường
Gđ. Ngụy Mỹ Anh Pd. Nguyên Văn
Đặng Phước Châu Pd. Tâm Nghĩa
Nguyễn Thị Rắt Pd. Tâm Thạnh
Gđ. Đặng Kim Phụng Pd. Tâm Trí
Gđ. Đặng Văn Minh Pd. Quảng Phước
Gđ. Đặng Thế Hùng.
Gđ. Đặng Kim Nga Pd.Tâm Mỹ
Gđ. Đặng Kim Mai Pd. Tâm Đồng
Gđ. Đặng Kim Thi Pd. Tâm Thọ
Gđ. Đặng Thế Ḥa Pd. Tâm Hiền
Đặng Thế Luân Pd. Tâm Pháp
Nguyễn Thị Diễm Thuư Pd. Ngọc Duyên
Đoàn văn Hiễu Pd. Thiện Phúc
Gđ. Nguyễn Duy Thanh Pd. Huệ Trí
Gđ. Nguyễn Duy Phú Pd. Huệ Đức
Gđ. Nguyễn Diễm Thảo Pd. Huệ Nhân
Đoàn Hiễu Junior Pd. Minh Hạnh
Đoàn Tommy Pd. Huệ Lành
Lê Thị Sinh Pd. Diệu Trí
Nguyễn Thị Kư Pd. Diệu Nhă
Nguyễn văn Huỳnh Pd. Tâm Thiện
Hứa Thị Liên Pd. Diệu Bạch
Gđ. Nguyễn Trọng Nhân
Gđ. Nguyễn Trọng Luật
Gđ. Nguyễn Thị Xuân Thảo
Gđ. Nguyễn thị Xuân Trinh
Lưu Hội Tân Pd. Ngọc Châu
Gđ. La Ái Hương Pd. Diệu Măn
Gđ. La Mỹ Anh Pd. Diệu Phú
Gđ. La Mỹ Hạnh Pd. Diêu Quí
Nguyễn Thị Thanh Hương Pd. Diệu Thanh
Nguyễn Hà Mỹ Linh Pd. Diệu Thảo
Nguyễn Bạch Cúc Pd. Thanh Đức
Đặng Thúy Nga Pd. Đồng Nguyệt
Vỏ Thị Thu Pd. Diệu Nguyệt
Phật tử Diêu Ngọc Trâm
Phật tử Tâm Phước
Phật tử Thiện Độ
Phật tử Chánh Thông
Phật tử Chân Lạc
Phật tử Chánh Lệ
Phật tử Quảng Duyên
Phật tử Gwo Phan
Phật tử Không Hạnh
Phật tử Diệu Quí
Phật tử Minh Tâm
Phật tử Diệu Liên
Phật tử Diệu Sương

   
       
 

*****

   
       
 

DANH SÁCH PHẬT TỬ CÁC THÀNH PHỐ

SÀI G̉N, ĐÀ NẴNG, HUẾ, HÀ NỘI, HẢI PH̉NG

   
37 'Tu Nữ Diệu Thùy (Chùa Bửu Long) 1.000.000 VND  
Gđ. Phật tử Huệ Đức (Thanh Hạnh) 1.000.000 VND  
Gđ. Diệp Thị Rang 1.000.000 VND  
Phật tử Phan Binh và gia đ́nh 1.000 USD  
Ni Sư Thích Nữ Khiết Minh (Chùa Kim Liên) 1.000 USD  
Đại Đức Pháp Từ 400 USD  
Thái B́nh Group 20.000.000 VND  
Phật tử Vương Bá Huệ (Đà Nẵng) 200 USD  
Cô Nguyễn Thị Hồng (Đà Nẵng) .3.000.000 VND  
Đại Đức Tâm Pháp 150 USD  
Gđ. Phật tử Đỗ Thị Ngọc Trâm 500.000 VND  
Gđ. Phật tử Hoàng Thị Lựu 1.000.000 VND  
Phật tử Nguyễn Thị Chính Nghĩa và gia đ́nh 100 USD  
Gđ. Phật tử Tôn Thất Lộc & Trương Thị Đoạt 100 USD  
Cô Duyên 20 USD  
Gđ. Đại Đức Đức Hiền 1.000.000 VND  
Gđ. Tuấn Hằng  3.000.000 VND  
Phật tử Phan Anh (Thuận Pháp) 500.000 VND  

Phật tử Nguyễn Đức Vui, Pd. Nhật Thiện

(hồi hướng đến Bà Hồ Thị Đẩu và thân bằng quyến thuộc đă quá văng)

2 chỉ vàng  
Phật tử Pañño (nguyện cho trí tuệ được sáng suốt) 1 chỉ vàng  
Gđ. Bà Bùi Thị Minh - Vũ Thư, Thái B́nh 5.000.000 VND  
Châu thị Ngọc Sương & Diệp Thị Kim Liên 200 USD  
Phật tử Châu thị Minh Trang 400 USD  
Gđ. Phạm Thị Liễu 20 USD  
Gđ. Phật tử Paññavara (Hà Nội) 100 USD  
Gđ. Phật tử Sīlācarā 50 USD  
Phật tử Trần thị Minh Tâm 200.000 VND  
Đoàn Phật tử Hải Pḥng 500.000 VND  
Một Phật tử Hải Pḥng 50.000 VND  
Phật tử Tường Vân (Hà Nội) 500.000 VND  
Phật tử Nguyễn Viết Huy (Hà Nội) 500.000 VND  
Phật tử Dương Thanh Vân (Pht. chùa Linh Thông - Hà Nội) 100.000 VND  
Phật tử Thái Thị Loan (Pht. chùa Linh Thông - Hà Nội)  
Phật tử Minh Ngọc, Pd. Vijjāratanā 800.000 VND  
Phật tử Nguyễn Thị Hồng & Cô Hương (Hà Nội) 100.000 VND  
Phật tử Nguyễn Hương Thủy (Hà Nội) 1.000.000 VND  
Phật tử Trần Thu Hiền và Thân Mẫu (Đống Đa - Hà Nội) 10.000.000 VND  
Gđ. Phật tử Trịnh Đức Vinh, Nguyễn Thị Bảo Điệp, Nguyễn Thị Hồng Yến, Nguyễn Thu Oanh, Nguyễn Tuấn Khanh, Trịnh Thị Phương Liên 400.000 VND  
Phật tử Phạm Thị Thu Vân (Sài G̣n) 1.000.000 VND  
Gđ. Phật tử Ngọc Vũ 690.000 VND  
Gđ. Phật tử Ngọc Vũ

250.000 VND

 + 6 USD

 
Gđ. Phật tử Nguyễn Phú Điền 50.000 VND  
Gđ. Ông Tạ Đức Hối & Bà Huỳnh Ư Sâm cùng các con (Sài G̣n) 1.000.000 VND  
Gđ. Trần Quang Tâm, Huỳnh Nguyệt Cầm, Trần Nguyệt Thảo, Trần Vĩnh Long, Trần Mỹ Tiên  (Sài G̣n) 1.000.000 VND  
Gđ. Lâm Hữu (Sài G̣n) 600.000 VND  
Gđ. Phật tử Đinh Anh Tuấn & Lê Thị Ánh Tuyết 10 USD  
Gđ. Ngô Hoàng Duy Lâm, Lê Thị Mai, Nguyễn Thị Tể, Lê Tấn Hà, Lê Thị Lan Hương, Lê Tấn Đạt, Lê Tấn Ḥa 50 USD  
       
       

THÁNG 06/2012

       
38 Phật tử Chơn Bảo Hồng (Trúc Lâm Thiền Viện - Đà Lạt) 50 USD  
39 Phật tử Nguyễn Thị Tường Lam - PD. Huyền Từ 1.000.000 VND  
40 Phật tử Khánh Vy + Huyền 1.300.000 VND  
41 Gia đ́nh Phật tử Trần Minh Trí (lần thứ năm) 200 USD  
       
       

THÁNG 07/2012

       
42 Thầy Thích Minh Hạnh - Chicago (lần thứ tám) 200 USD  
43 Tu Nữ Diệu Thùy (Chùa Bửu Long) 100 USD  
       
44

GIA Đ̀NH PHẬT TỬ NGUYỄN THỊ TƯỜNG LAM,

PD. HUYỀN TỪ:

(Hồi hướng phước báu đến thân bằng quyến thuộc đă quá văng)

   
  Nguyễn Văn Xuân, PD. Tín Phúc 100 USD  
  Ngô Thị Tường Vân, PD. Tín Phương 1.000.000 VND  
  Nguyễn Bảo Minh, PD. Thuận Phác: 100 USD  
       
 

*****

   
       

THÁNG 08/2012

       
45

DANH SÁCH PHẬT TỬ SYDNEY - AUSTRALIA
(DO PHẬT TỬ NGUYỄN GIA HIẾU ĐẠI ĐIỆN)

   
 

Đợt 5 gởi ngày 03-08-2012

   
  Phật tử Đặng Trần Minh
Phật tử Huỳnh Anh Nguyễn
Phật tử Quốc Lâm Nguyễn
Phật tử Th́ An Nguyễn
Phật tử Bảo An Nguyễn
Phật tử Anh Minh Cao
Phật tử Vơ Thị Tống - Nguyên Hội
Phật tử Hồ Vũ Quỳnh Bôi - Nguyên Hiệp
Phật tử Mai Thị Bé - Diệu Tiên
Phật tử Nguyễn Đăng Hồ - Quăng Sa
Phật tử Lê Thị Thu Lang - Diệu Thu

100 AUD

50 AUD

50 AUD

50 AUD

50 AUD

50 AUD

100 AUD

100 AUD

100 AUD

50 AUD

50 AUD

 
 

TỔNG CỘNG

750 AUD  
       
46 Gia đ́nh Phật tử Bảo Thanh (Đỗ Huy Liêm) 300.000 VND  
47 Đại Đức Pháp Nhiên - Chùa Siêu Lư Phú Định 200 USD  
48 Phật tử Nguyễn Thị Cúc & Thái B́nh Group 32.000.000 VND  
49 Nguyễn Văn Trường, PD Tâm Định 2.000.000 VND  
50 Phật tử Liêu Thị Lê 50 USD  
51 Đại Đức Pháp Nhiên - Chùa Siêu Lư, Phú Định 500 USD  
52 Phật tử hành hương Sri Lanka 200 USD  
       
53

DANH SÁCH PHẬT TỬ Ở VIỆT NAM

(DO PHẬT TỬ HỰU HUYỀN CHUYỂN)

   
  Phật tử Nguyễn Thị Mỹ Tú - PD Liên Tú 1.000.000 VND  
  Gia đ́nh Phật tử gồm:    
                     - Trần thị Lai 1.000.000 VND  
                     - Phạm ngọc Tuấn + Bùi thị Dung  2.000.000 VND  
                     -  Phạm thị Mỹ Huyền 1.000.000 VND  
                     - Phạm Ngọc Thái Tài 1.000.000 VND  
                     - Phạm Đức Thắng 1.000.000 VND  
  Gia đ́nh Phật tử Nguyễn Huy Định và Nguyễn thị Minh Hiếu cùng các con 1.000.000 VND  
  Gia đ́nh Phật tử Nguyễn văn Sáng và Mai thị Quỳnh Hương cùng các con 500.000 VND  
  Phật tử Liễu Vân 300.000 VND  
       
 

*****

   
       

THÁNG 09/2012

       
54 Phật tử Nguyễn thị Tường Lam, PD. Huyền Từ 200 USD  
55 Phật tử Diệu Giới 100 USD  
56 Gia đ́nh Phật tử Xuân Lan 100 USD  
57 Gia đ́nh Phật tử Phạm Thiện Bảo 50 USD  
       
 

*****

   
       

THÁNG 10/2012

       
58

DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA (LẦN THỨ 13)
(DO PHẬT TỬ NGUYỄN BẠCH CÚC PD. THANH ĐỨC ĐẠI ĐIỆN)

3.300 USD  
 

Đạo Tràng Bát Quan Trai Chùa Giác Lâm (Lansdown. PA)
Ô. Bà Nguyễn Hữu Phước.
Nguỵ Hinh Pd. Nguyên Huy
La Song Hỷ Pd. Nguyên Tịnh (Cầu siêu cho Nguyên Như)
Nguỵ Trí An Pd. Nguyên B́nh
Phật tử Phạm Xuân Điệp
Gđ. Nguỵ Khai Trí Pd. Nguyên Tuệ
Gđ. Nguỵ Phụng Mỹ Pd. Nguyên Quang
Gđ. Nguỵ Mộng Đức Pd. Nguyên Tường
Gđ. Nguỵ Mỹ Anh Pd. Nguyên Văn
Đặng Phước Châu Pd. Tâm Nghĩa
Nguyễn Thị Rắt Pd. Tâm Thạnh
Gđ. Đặng Kim Phụng Pd. Tâm Trí
Gđ. Đặng Văn Minh Pd. Quảng Phước
Gđ. Đặng Thế Hùng
Gđ. Đặng Kim Nga Pd.Tâm Mỹ
Gđ. Đặng Kim Mai Pd. Tâm Đồng
Gđ. Đặng Kim Thi Pd. Tâm Thọ
Gđ. Đặng Thế Hoà Pd. Tâm Hiền
Đặng Thế Luân Pd. Tâm Pháp

Nguyễn Thị Diễm Thuư Pd. Ngọc Duyên
Đoàn văn Hiễu Pd. Thiện Phúc
Gđ. Nguyễn Duy Thanh Pd. Huệ Trí
Gđ. Nguyễn Duy Phú Pd. Huệ Đức
Gđ. Nguyễn Diễm Thăo Pd. Huệ Nhân
Đoàn Hiễu Junior Pd. Minh Hạnh
Đoàn Tommy Pd. Huệ Lành
Nguyễn văn Huỳnh Pd. Tâm Thiện
Hứa Thị Liên Pd. Diệu Bạch

Gđ. Nguyễn Trọng Nhân
Gđ. Nguyễn Trọng Luật
Gđ. Nguyễn Thị Xuân Thảo
Gđ. Nguyễn thị Xuân Trinh
Phật tử Nguyễn Ngọc Hạnh
Phật tử Nguyễn Tường Vân
Phật tử Nguyễn Quang Huy
Phật tử Nguyễn Trâm Anh
Phật tử Ngụy Anh Thư
Phật tử Ngụy Khăi Tấn
Phật tử La Minh Châu
Phật tử La Derek
Lưu Hội Tân Pd. Ngọc Châu
Gđ. La Ái Hương Pd. Diệu Măn
Gđ. La Mỹ Anh Pd. Diệu Phú
Gđ. La Mỹ Hạnh Pd. Diêu Quí
Nguyễn Thị Dung Pd. Đắc Huệ
Trương Đông Mỹ Pd. Nguyên Thoại
Nguyễn Thị Thanh Hương Pd. Diệu Thanh
Lê Thị Sinh Pd. Diệu Trí
Nguyễn Thị Kư Pd. Diệu Nhă
Nguyễn Bạch Cúc Pd. Thanh Đức
Đặng Thúy Nga Pd. Đồng Nguyệt
Phan Thị Thu Pd. Diệu Nguyệt
Đặng Thị Hà Pd. Diệu Hương
Nguyễn Thị Loan (NY)
Chị Minh Thủ Quỷ Chùa Giác Lâm
Phật tử Tâm Phước (VA)
Phật tử Thiện Độ (VA)
Phật tử Diệu Kim
Phật tử Chân Lạc
Phật tử Huệ Liên
Phật tử Huệ Hằng
Phật tử Gwo Phan
Phật tử Không Hạnh
Phật tử Diệu Thường
Phật tử Diệu Quí
Phật tử Diệu Phúc
Phật tử Ẫn Danh
Phật tử Minh Như
Phật tử Ngọc Hạnh
Phật tử Tâm Thành
Phật tử Diệu Ngộ
Phật tử Thiện Hoà
Phật tử Diệu Lợi
Phật tử Huệ Ngọc
Phật tử Hoa Đức
Phật tử Hiếu Thuận

   
       
 

*****

   
     
59 Phật tử Bảo Thanh & Tín Hạnh 400.000 VND  
60 Đoàn Phật tử Việt Nam hành hương Sri Lanka 15.200 SLR  
61 Phật tử Nhật Thành 50 USD  
       
  Đại Đức Thích Minh Lợi    
62 Đại Đức Thích Minh Thắng 200 USD  
  Đại Đức Thích Minh Nhựt    
       
63 Đại Đức Thích Minh Vi 100 USD  
       

THÁNG 11/2012

       
64 Đại Đức Định Phúc 100 USD  
65 Phật tử Phan Binh & gia đ́nh 400 USD  
66 Phật tử Đào Thanh Tuyền 400 AUD  
67 Gia đ́nh Bà Nguyễn Xuân Tuyết Nga 300 EUR  
68 Phật tử Lê Quí Hùng 300 EUR  
       

THÁNG 12/2012

69 Sư Cô Thích Nữ Huệ Tín 300 USD  
70 Đại Đức Thiện Siêu 1.000.000 VND  
71 Phật tử Nguyễn thị Tường Lam, PD. Huyền Từ 300 USD  
72 Ḥa Thượng Chơn Trí, chùa Pháp Vân 500 USD  
73 Thượng Tọa Nguyên Thảo 100 USD  
74 Gia đ́nh Phật tử Pemā 500 USD  
75 Một gia đ́nh Phật tử ở Pháp 100 USD  
76 Nhóm Phật tử ở Pháp 50 EUR  
77 Phật tử Diệu Từ, Baton Rouge 100 USD  
78 Phật tử Tạ Quang Hát, Baton Rouge 200 USD  
79 Sư Cô Nguyên Niệm 50 USD  
80

Gia đ́nh Minh & Trang Lương- chùa Liên Hoa

100 USD  
81 Phật tử Tâm Đạo & Diệu Hương- chùa Liên Hoa 50 USD  
82 Gia đ́nh Hoàng Oanh & Bảo Dũng- chùa Liên Hoa 100 USD  
       
       
       
       
       
       
       
       
 

TỔNG KẾT

TÀI CHÁNH NĂM 2012

 

 

CHI TIẾT VỀ CHI PHÍ ẤN TỐNG:

TheraTherīgāthā & Trưởng Lăo Kệ và Trưởng Lăo Ni Kệ - Tập 31:

 

 Printing Charges                     =                                LKR

 

Các Chi Phí Khác:                                                 LKR

 Transparent Covers                =  LKR

 Boxes                                    =   LKR

 Bubble Wrapping                    =  LKR

 Binding Cloth                          =  LKR

 Postage                                  =   LKR

 Postage                                  =   LKR

 Other Expenses                      =   LKR

 

 

CHI PHÍ CHUẨN BỊ & LINH TINH:  LKR trong năm 2012 gồm có các mục dưới đây (chỉ ghi tóm lược theo sổ chi thu v́ không đủ thời gian):

 Mua tài liệu,

 Văn pḥng phẩm,

 Đi lại,

 Điện thoại,

 Ngoại vụ & linh tinh.

 
   
       
 

<Đầu Trang>