Trang Chính

Trang Công Tŕnh Ấn Tống

Font VU-Times

 

 

PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ

HÙN PHƯỚC ẤN TỐNG NĂM 2007

 

 

Công Đức Thành Lập

 

Công Đức Hộ Tŕ

 

Công Đức Ấn Tống
Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

         

01

Sư Cô Thích Nữ Huệ Phúc

100 AUD  
02 Phật tử Kiều Công Minh 5.000 USD  
03

Gia đ́nh Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên (lần thứ 4, tập 41)

700 USD  
04

Phật tử Đào Thanh Tuyền & Phật tử Chanhome Iasouvah (Australia)

1200 AUD  
05 Đại Đức Thích Nguyên Sang (India) 1.000 INR  
06 Phật tử Trịnh Kim - Thanh & Các Con 260 CAD  
07 Phật tử Nguyễn Diễm My 500 USD  
       
 

PHẬT TỬ THÀNH PHỐ ĐÀ NẲNG

   
       
08 Thượng Tọa Pháp Cao & Đại Đức Huệ Đức 520.000 VNĐ  
       
09

Ông Nguyễn Đức Vui, Bà Hồ thị Đẩu,

Cô Hựu Huyền, Bé Huyền Vi, Bác Kiệt, Cô Liễu Nhiên

1.950.000 VNĐ

 
       
10

Gia đ́nh Cô Mai Chín, Cương Hảo, Cô Nguyệt, Cô Thi,

Chị Tường + Hà, Nguyễn văn Vinh, Đoàn Tu Nữ, Nguyễn Ngọc Thị (lần 1),

Ngô thị Phượng, Thùy Chung, Ngọc Anh, Thôi, Cô Bốn Đề, Cô Mẹo, D́ Thủy,

Nhân Huy -Từ Nhẫn, Bà Nhàn, Trần thị Ngọc Lan, gđ Trần thị Khứu,

Trương Tiến Hoàng, Trương Tiến Hưng, Nguyễn Ngọc Thị (lần 2),

Trần thị Quư, Tôn Thất Lộc, Trương thị Đoạt, Tôn Nữ Minh Ngọc,

Tôn Thất Minh Trí, Như Hồng, Lệ Liên, Bà Hai Nhàn, D́ Bảy,

Ngọc Anh, Trần thị Củng, Trần thị Ngân, Trương thị Loan, Trương đ́nh Trực,

Nguyễn thị Loan, Nguyễn thị Hạnh, Nguyễn Bảo Lộc (Huế), Gđ Ngô thị Tiến,

D́ Bảy Nhân, Chị Trâm, Chị Trương thị Hiền

3.780.000 VNĐ  
       
11 Gia đ́nh Nguyễn Sam & Khánh Phượng 1.000.000 VNĐ  
       
 

*****

   
       
12 Đại Đức Thiện Minh, Chùa Kỳ Viên VN 50 USD  
13 Cô Huyền Từ 100 USD  
14 Ms Kusuma Daley (England) 50 GBP  
15

Gia đ́nh Phật tử Trần Minh & Thúy Hoa (lần thứ 4)

100 USD  
16

Phật tử Ba La Mật (Ḥa Lan) (lần thứ 2)

300 EUR  
17 Thầy Minh Hạnh (Chicago, IL) 100 USD  
18 Sư Cô Từ Tâm (Chicago, IL) 100 USD  
19

Gia đ́nh Phật tử Lư Hoàng Anh (lần thứ 2)

500 USD  
20

Gia đ́nh Phật tử Lê văn Ḥa (Australia) (lần thứ 2)

200 AUD  
21 Gia đ́nh Phật tử Trần Hữu Đức 200 AUD  
22

Phật tử Vơ Trân Châu (vothuong) (lần thứ 2)

100 USD  
23 Sư Cô Thích Nữ Liên Đạt (India) 1.000 INR  
24

Gia đ́nh Phật tử Trần Minh & Thúy Hoa (lần thứ 5)

100 USD  
       
 

PHẬT TỬ VIỆT NAM Ở PHÁP

   
       
25 Bà Lê Nguyễn Xuân Tuyết Nga 60 EUR  
26 Bà Nguyễn Thị Đến 20 EUR  
27 Cô Cathy LIEOU FangTsai 20 EUR  
28 Hội nghiên cứu Phật Giáo Paris 13ème 200 EUR  
29 Ông Bà Lê Thiện Bửu 20 EUR  
30 Ông Bà Nguyễn Hữu Phước 20 EUR  
31 Ông Bà Nguyễn Ngọc Tuấn & Hồng 50 EUR  
32 Ông Bà Trang Thành Báu 20 EUR  
33 Ông Bùi Thuận 300 EUR  
34 Ông Lê Quí Hùng 250 EUR  
35 Ông Nguyễn Văn Phố 20 EUR  
36 Ông Phạm Phi Long 20 EUR  
37 Ven. Đức Minh (Phật Bảo Tự) hồi hướng công đức đến HT Giới Nghiêm 1.000 EUR  
       
 

PHẬT TỬ BÁT NHĂ THIỀN VIỆN - CANADA

   
       
38 Ven. Minh Hạnh (lần thứ 2) 100 CAD  
39 Tu Nữ Dhammasārī (lần thứ 2) 2.000 CAD  
40 Gia đ́nh Nguyễn văn Hóa & Huỳnh thị Nguyệt 50 CAD  
41 Phật tử Lan Anh 20 CAD  
42 Phật tử Chúc Tánh 200 CAD  
       
 

*****

   
       
43 Gia đ́nh Phật tử Trần Minh & Thúy Hoa (lần thứ 6) 100 USD  
44 Phật tử Tuệ Phương 100 USD  
45 Phật tử Thúy Hằng 50 USD  
46 Phật tử Vơ Đức Hùng 500 USD  
47 Gia đ́nh Phật tử Trần Minh & Thúy Hoa (lần thứ 7) 100 USD  
48 Phật tử Vơ Trân Châu (vothuong) (lần thứ 2) 100 USD  
49 Phật tử Hồ Hữu Ḥa 100 USD  
50 Thầy Thích Tâm Không 300 USD  
51 Một Thí Chủ ẩn danh (do Phật tử Vơ Đức Hùng chuyển) 100 USD  
52 Phật tử Vơ Đức Hùng (lần thứ 2) 200 USD  
53 Tỳ Khưu Pháp Luân (Như Lai Thiền Viện - Sanjose, USA) 520 USD  
       
 

NHÓM PHẬT TỬ MỸ QUỐC

(DO PHẬT TỬ THÀNH NGHĨA ĐẠI DIỆN)

   
       
54 Phật tử An Trụ  200 USD  
55 Phật tử An Minh 200 USD  
56

Phật tử An Như

100 USD  
57 Phật tử Thanh Lan 200 USD  
58 Phật tử Thanh Minh 100 USD  
59 Phật tử Thanh Trí 100 USD  
60 Phật tử Minh Châu 100 USD  
61 Phật tử Hồ Ngọc Hải 100 USD  
62 Phật tử Thành Quang 100 USD  
63 Phật tử Thành Minh 50 USD  
64 Phật tử Thanh Nhàn 100 USD  
65 Phật tử Thành Nghĩa 150 USD  
       
 

*****

   
       
66

Phật tử Đào Duy Lâm

1.200 USD  
67 Phật tử Nguyễn Văn Tân Phong (Na Uy) 200 USD  
68

Phật tử Hồ Hữu Ḥa (lần thứ 2)

100 USD  
69

Gia đ́nh Phật tử Trần Minh & Thúy Hoa (lần thứ 8)

100 USD  
       
 

DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA

(DO PHẬT TỬ NGUYỄN BẠCH CÚC PD. THANH ĐỨC ĐẠI ĐIỆN)

   
       
70 Gia đ́nh Hứa thị Liên Pd Diệu Bạch
Gia đ́nh Nguyễn Bạch Cúc Pd Thanh Đức
Gia đ́nh Nguyễn Ngọc Hương Pd Chơn Thanh
Gia đ́nh Nguyễn Thị Thanh Hương Pd Diệu Thanh
Gia đ́nh Nguyễn Thị Kư Pd Diệu Nhă
Gia đ́nh Đặng Thi Gái Pd Tâm Thành
Gia đ́nh Đoàn Việt Nga Pd Quảng Anh
Gia đ́nh Dương thị Chiểu Pd Diệu Hương
Gia đ́nh La song Hỉ Pd Nguyên Tịnh
Gia đ́nh Ngụy Kim Pd Diệu Hăo
Gia đ́nh Nguyễn Thị Rắt Pd Tâm Thạnh
Gia đ́nh Bùi Thị Sáng Pd Diệu Minh
Gia đ́nh Nguyễn Thị Diễm Thúy Pd Ngọc Duyên
Gia đ́nh Nguyễn Thanh Trung
Phật Tử Ngụy Mỹ An Pd Nguyên Như
1.000 USD  
       
 

*****

   
       
71

Phật tử Văn Thị Yến Dung (Diệu Thư) (lần thứ 2)

200 USD  
72

Ven. Khánh Hỷ (lần thứ 2)

300 AUD  
73

Cố Phật tử Hồ văn Châu Pd Nguyên Bảo (Từ trần ngày 12 tháng 9 năm 2007, hưởng thọ 84 tuổi)

200 USD  
74 Phật tử Lê Anh & Phật tử Lê Tâm 50 USD  
75

Ven. Minh Hạnh (lần thứ 3)

100 CAD  
76

Tu Nữ Giác Nữ Diệu Linh và Lê Thị Kim Phụng (lần thứ 2)

100 CAD  
       
 

DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA (LẦN THỨ 2)

(DO PHẬT TỬ NGUYỄN BẠCH CÚC PD. THANH ĐỨC ĐẠI ĐIỆN)

   
       
77 Phật tử Phan Thông Hảo Pd Hoằng Trí
Phật tử Lưu Kim Chi Pd  Mỹ Trí
Phật tử Đào Thị Giúp Pd Diệu Thiện
Phật tử Lê Thị Sinh Pd Diệu Trí 
Phật tử Nghiêm Ái Phương Pd Diệu Hiền
Phật tử Evans Lan Pd Diệu Anh 
Phật tử Trần Quốc Việt Pd Thiện Đạt
Phật tử Trần Thị Bích Thủy Pd Diệu Hảo
Gia đ́nh Vơ Thị Xuân
Gia đ́nh Ông Bà Nguyễn Hữu Phước
Gia đ́nh Nguyễn thị Tốt
Đạo Tràng Bát Quan Trai Chùa Giác Lâm (Lansdown, PA)
1.000 USD  
       
 

DANH SÁCH PHẬT TỬ CHÙA BỬU ĐỨC - ĐỒNG NAI

   
78

TK Giác Giới 1.000 USD, TK Bửu Chánh 100 USD, TK Tuệ Quyền 100 USD,

TK Chánh Trí 100 USD, TK Phước Độ 100 USD,

GĐ Ông Trần Bá Thế 1.000 USD, GĐ Tu Nữ Diệu Tấn 100 USD,

GĐ Lư Văn Tḥn 200 USD, GĐ Bảy Tiến 300 USD,

GĐ PT Văn Hưng 100 USD, GĐ Ông Tư Minh 100 USD,

GĐ Bà Giảng 50 USD, GĐ Chánh Lư 100 USD, GĐ Bà Lư Mỹ Ngọc 100 USD,

GĐ Ấn Minh, Ngọc Huyền, Thanh Hằng, Lê thị Trọng, Lê thị Hải, Cô Trang, Cô Giáo Bửu, Cô Luyến 200 USD,

GĐ Nguyễn thị Thanh Châu và các con 100 USD,

GĐ Nguyễn thị Liên Châu và các con cháu 100 USD,

GĐ Nguyễn Quốc Thái, Nguyễn thị Nhiễu, và Nguyễn thị Long Châu 100 USD,

Bà Lư Mỹ Ngọc, Cô Hiền 50 USD, Cô Diệu Hương 500 USD,

Cô Hai Nhang 100 USD, Cô Thảo 200 USD, Cô Sumanā (Phượng) 100 USD, Cô Medhikā (Liên) 50 USD, Cô Sukañnā (Trinh) 50 USD,

GĐ Upekkhā 200 AUD, Cô Bùi Hồng 100 Euros, GĐ Giác Hải 500 CAD,

Lê Thị Loan 100 CAD, Cô Diệu Bảo 100 CAD,

ĐĐ Chơn Quư 100.000 VNĐ, ĐĐ Hộ Huệ 300.000 VNĐ,

ĐĐ Giác Thiền 50.000 VNĐ, ĐĐ Pháp Hương 50.000 VNĐ,

ĐĐ Minh Hạnh 230.000 VNĐ, ĐĐ Pháp Thắng 320.000 VNĐ,

ĐĐ Thiện Hoà 200.000 VNĐ, ĐĐ Giác Tâm 300.000 VNĐ,

ĐĐ Huệ Tiến 500.000 VNĐ, Sư Phước Toàn 100.000 VNĐ,

Sư Pháp Định 100.000 VNĐ, Sư Pháp Thiện 100.000 VNĐ,

Sư Thiện Thông 30.000 VNĐ, Sư Pháp Thái 100.000 VNĐ,

Tu Nữ Từ Nguyện 50.000 VNĐ, Tu Nữ Diệu Từ 50.000 VNĐ,

Tu Nữ Diệu Lộc 100.000 VNĐ, Tu Nữ Phước Bửu 100.000 VNĐ,

Tu Nữ Diệu Hải 50.000 VNĐ, Tu Nữ Diệu Tín 50.000 VNĐ,

Tu Nữ Diệu Tấn 50.000 VNĐ, Tu Nữ Diệu Ánh 20.000 VNĐ,

Tu Nữ Quang Giới 20.000 VNĐ, GĐ Bà Lư Mỹ Ngọc 200.000 VNĐ,

GĐ Nguyễn Thị Kim Châu và Hồng Châu, Ngọc Châu 300.000 VNĐ,

GĐ Trí Thọ 2,200.000 VNĐ, GĐ Nguyễn Thị Phương Thùy 1.000.000 VNĐ,

GĐ Châu Thanh 20.000 VNĐ, GĐ Đặng Thị Hoa 20.000 VNĐ,

GĐ Chú Phước 50.000 VNĐ, GĐ Nguyễn Văn Quyền 50.000 VNĐ,

GĐ Phật Tử 20.000 VNĐ, GĐ Nguyễn Thị Long Châu 20.000 VNĐ,

GĐ Cô Tâm Giới 20.000 VNĐ, GĐ Diệu Tâm 20.000 VNĐ,

GĐ Ngô Thanh Nhàn 100.000 VNĐ, GĐ Trần Ngọc Phương 100.000 VNĐ,

GĐ Diệu Mẫn 30.000 VNĐ, GĐ Cô Tâm 200.000 VNĐ,

GĐ Như Thiện 50.000 VNĐ, GĐ Nguyên Thắng 100.000 VNĐ,

GĐ Thầy Dậu 50.000 VNĐ, GĐ Chánh Kiến 200.000 VNĐ,

GĐ Tín Huệ 50.000 VNĐ, GĐ Nguyễn Kim Chi 100.000 VNĐ,

GĐ Cô Ba 50.000 VNĐ, GĐ Châu Công Sang 100.000 VNĐ,

GĐ Cô Sáu Loan 40.000 VNĐ, GĐ Diệu Thành 100.000 VNĐ,

GĐ Tư B́nh Long 150.000 VNĐ, GĐ Cô Ba Đỏ 100.000 VNĐ,

GĐ Cô Đỏ Chín 50.000 VNĐ, GĐ Ông Tư (B́nh Điền) 100.000 VNĐ,

GĐ Thế Trinh 100.000 VNĐ, GĐ Long Chi 20.000 VNĐ,

GĐ Trương Trinh 40.000 VNĐ, GĐ Trương Ngọc Thu,

Trương thị Long Châu 100 USD, Bà Lư Mỹ Ngọc, Cô Hiền 50 USD,

Cô Diệu Hương 500 USD, Cô Hai Nhang 100 USD, Cô Thảo 200 USD,

Cô Sumanā (Phượng) 100 USD, Cô Medhikā (Liên) 50 USD,

Cô Sukañnā (Trinh) 50 USD, GĐ Upekkhā 200 AUD,

Cô Diệu Thọ 20.000 VNĐ, Cô Hai Thành 20.000 VNĐ,

Cô Huệ Như 50.000 VNĐ, Cô Dương 15.000 VNĐ,

Cô Huỳnh Thị Xuân cùng các con 100.000 VNĐ,

Cô Giàu (G̣ Vấp) 50.000 VNĐ, Cô Tịnh Lực 20.000 VNĐ,

Cô Liên 20.000 VNĐ, Cô Hồng Lộc 50.000 VNĐ,

Cô Chi 20.000 VNĐ, Cô Sơn 20.000 VNĐ, Cô Giáo Hạnh 100.000 VNĐ,

Cô Tám NH Huệ Sơn 200.000 VNĐ, Cô Hoa Biên Hoà 20.000 VNĐ,

Cô Ḥa 100.000 VNĐ, Cô Hương 100.000 VNĐ, Cô Yến 100.000 VNĐ,

Cô Xuân Lộc 50.000 VNĐ, Cô Diệu Tịnh 100.000 VNĐ, Cô Thu 50.000 VNĐ,

Cô Diệu Nhẫn 100.000 VNĐ, Cô Lợi 50.000 VNĐ,

Cô Nam Đào 50.000 VNĐ, Pt. Diệu Cần 100.000 VNĐ,

Pt. Mai Ngọc Châu 200.000 VNĐ, Pt. Nguyễn Thị Đẹp 500.000 VNĐ,

Pt. Nguyễn Thanh Bạch 50.000 VNĐ, Pt. Trí Tín 50.000 VNĐ,

Pt. Nguyễn Thùy Đoan 20.000 VNĐ, Pt. La Kim Định 10.000 VNĐ,

Pt. Nguyễn Phối Thuận 20.000 VNĐ, Pt. Trần Kín 20.000 VNĐ,

Pt. Nguyễn Huệ Trứ 20.000 VNĐ, Pt. Huệ Nga 20.000 VNĐ,

Pt. Huệ Tấn 10.000 VNĐ, Pt. Trần Thị Ba 40.000 VNĐ,

Pt. Phan Thanh Hồng 20.000 VNĐ, Pt. Văn Long 40.000 VNĐ,

Bác Sáu Dép 50.000 VNĐ, Pt. Thiện Tánh 200.000 VNĐ,

Pt. Nguyễn Thị Bích Phương 20.000 VNĐ, Pt. Vũ Thị Sơn 10.000 VNĐ,

Pt. Lư Văn Hải 50.000 VNĐ, Pt. Đặng Thị Ngọc Mai 50.000 VNĐ,

Pt. Trần Đức Hoàng 100.000 VNĐ, Pt. Duy Duyên Bảo 100.000 VNĐ,

Anh Hai Phật tử Phước Sơn 100.000 VNĐ, Pt. Lư Kim Hoàng 20.000 VNĐ,

Pt. Vơ Hoàng Hảo 50.000 VNĐ, Pt. Phạm Thanh Vân 10.000 VNĐ,

Pt. Lê Thị Sương 20.000 VNĐ, Phật tử Cái Đôi 20.000 VNĐ,

Pt. Nguyễn Thị Kim Hoa 10.000 VNĐ, Pt. Nguyễn Minh Nhơn 10.000 VNĐ,

Pt. Ngọc Ái 100.000 VNĐ, Pt. Trí Cương, Pt. Gia Nguyên, Pt. Quế Trinh 60.000 VNĐ, Pt. Hoàng Trọng Thu 50.000 VNĐ,

Pt. Trương Thanh Lâm 2.000 VNĐ, Pt. Nguyễn Ngọc Thảo 29.000 VNĐ,

Pt. Vơ Chí Nguyện 30.000 VNĐ, Pt. Nguyễn Ngọc Cẩm Châu 100.000 VNĐ, Pt. Nguyễn Hữu Thu 100.000 VNĐ, Pt. Nguyễn Thị Minh Viễn 20.000 VNĐ,

Pt. Mai Hoàng Sơn 10.000 VNĐ,

Pt. Phạm Thanh B́nh và Pt. Phạm Khắc Ḥe 50.000 VNĐ,

Pt. Châu Thị Kim Tâm 20.000 VNĐ, Pt. Diệu Tịnh (Vĩnh Long) 30.000 VNĐ,

Pt. Nguyễn Văn Hoàng 10.000 VNĐ, Pt. Nguyễn Thị Ấu 20.000 VNĐ,

Pt. Ngô Thị Lan 50.000 VNĐ, Pt. Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 20.000 VNĐ,

Pt. Ngô Thị Bưa 50.000 VNĐ, Pt. Tấn Khánh Hà Như 100.000 VNĐ,

Pt. Đào thị Thế 20.000 VNĐ, Pt. Diệu Thành 50.000 VNĐ,

Pt. Lương thị Hường 20.000 VNĐ, Pt. Đinh Phan Thuư Anh 10.000 VNĐ,

Pt. Hứa Tấn Sĩ 20.000 VNĐ, Pt. Nguyễn Thị Ḥa 20.000 VNĐ,

Pt. Lê Thị Giác 50.000 VNĐ,

Pt. Nguyễn Thị Chẳng (Pd Phước Hậu) 50.000 VNĐ,

Pt. Mai Thị Nhanh 50.000 VNĐ, Pt. Tăng Thị Ngọc Hà 100.000 VNĐ,

Pt. Thái Thị Thu Hà và các con 40.000 VNĐ, Pt. Diệu Tỉnh 5.000 VNĐ,

Pt. Nguyễn Thị Ngọc Điệp 20.000 VNĐ, Pt. Diệu Trí 50.000 VNĐ,

Pt. Đặng Ngọc Thu, Rex Gadia 20.000 VNĐ, Pt. Trần Thị Hường 5.000 VNĐ,

Pt. Mai Thị Sáu 20.000 VNĐ, Pt. Lê Thị Phương Anh 100.000 VNĐ,

Pt. Nguyễn Việt Hùng, Cô Diễm 20.000 VNĐ,

Pt. Nguyễn Tuấn Kiệt 20.000 VNĐ, Pt. Nguyễn Hữu Hậu 100.000 VNĐ,

Pt. Huỳnh Thanh Long 30.000 VNĐ, Pt. Nguyễn Thế Hoàng 20.000 VNĐ,

Pt. Lê Thị Nhàn 10.000 VNĐ, Pt. Bảy Thạch 10.000 VNĐ,

Pt. Phan Thị Thu Trang 30.000 VNĐ, Pt. Trần Thị Trúc Nhi 30.000 VNĐ,

Pt. Giang Hữu Phúc 20.000 VNĐ, Cô Ḥa 100.000 VNĐ,

Cô Hương 100.000 VNĐ, Cô Yến 100.000 VNĐ,

Cô Xuân Lộc 50.000 VNĐ, Cô Diệu Tịnh 100.000 VNĐ,

Cô Thu 50.000 VNĐ, Cô Diệu Nhẫn 100.000 VNĐ,

Cô Lợi 50.000 VNĐ, Cô Nam Đào 50.000 VNĐ,

Pt. Diệu Cần 100.000 VNĐ, Pt. Mai Ngọc Châu 200.000 VNĐ,

Pt. Phạm Ngọc Thủy 50.000 VNĐ, Pt. Liễu Vân 100.000 VNĐ,

Pt. Trần Thị Thanh Thoảng 100.000 VNĐ, Pt. Chú Lũ 20.000 VNĐ,

Pt. Trần Huỳnh Trang Thư 51.000 VNĐ, Pt. Mai Kim Chi 10.000 VNĐ,

Pt. Huỳnh Thị Thoại 10.000 VNĐ, Pt. Hà Thị Phương 100.000 VNĐ,

Pt. Phước Hội 50.000 VNĐ, Pt. Lư Văn Phương 50.000 VNĐ,

Pt. Nguyễn Thị Hai 200.000 VNĐ, Pt. Diệu Tâm 20.000 VNĐ,

Pt. Trần Đăng Khoa 20.000 VNĐ, Pt. Phan Thị Thu Nguyệt 30.000 VNĐ.

5.000 USD  
       
 

*****

   
       
79

Ái nữ Chú Nguyễn hữu Danh (lần thứ 2)

150 USD  
80 Phật tử Nguyễn Thị Trang (Balamat_1) 400 USD  
81

Phật tử Nguyễn Thi & Phật tử Nguyễn Th́n

100 USD  
82 Phật tử Long Ngọc 500 USD  
83

Phật tử Tâm Kiến Chánh

500 USD  
84

Đạo Tràng Phật Đài Úc Châu (Jenny Trần đại diện)

500 USD

 
85

Phật tử Nguyễn Thi & Phật tử Nguyễn Th́n (lần thứ 2)

300 USD

 
     
 

*****

 
     
 

TỔNG KẾT

TÀI CHÁNH NĂM 2007

 

6.750.000 VNĐ =      44.476 LKR

50 GBP              =        8.390 LKR

2.300 EUR         =    349.600 LKR

2.000 AUD        =    140.000 LKR

2.200 INR         =         5.232 LKR

2.830 CAD        =    257.530 LKR

22.520 USD      =  2.409.640 LKR

 

Tổng Cộng:  3.214.868 LKR

 

Chi phí:        1.500.640 LKR

 

C̣n lại:        1.714.228 LKR (Được đưa sang năm 2008)

 

 

*************

 

CHI TIẾT VỀ CHI PHÍ ẤN TỐNG:

Bộ Kinh 2 tập Patisambhidāmagga - Phân Tích Đạo số 37 & 38 trong năm 2007

 

CHI PHÍ NHÀ XUẤT BẢN:             1.045.940 LKR

 Printing Cost of Books = 730.000 LKR
 Plastic Covers (35/= x 1184) = 41.440
LKR
 Packing Materials = 4.500
LKR
 Postage ( Printed Matter) = 70.000
LKR

 Postage ( Printed Matter) = 200.000 LKR

 

CHI PHÍ CHUẨN BỊ & LINH TINH: 455.700 LKR trong năm 2007 gồm có các mục dưới đây (chỉ ghi tóm lược theo sổ chi thu v́ không đủ thời gian):   

 Mua tài liệu,

 Văn pḥng phẩm

 Mua computer,

 Đi lại,

 Điện thoại,

 Ngoại vụ & linh tinh.

 

 

 
 

<Đầu Trang>