Trang Chnh

Trang Cng Trnh Ấn Tống

Font VU-Times

 

 

K SỰ BN LỀ

NĂM 2014

 

 

Cập Nhật: Saturday, July 09, 2022

 

K Sự Năm 2006

K Sự Năm 2007

K Sự Năm 2008

K Sự Năm 2009

K Sự Năm 2010

K Sự Năm 2011

K Sự Năm 2012

K Sự Năm 2013

K Sự Năm 2014

 

 

 

 

 

 

     
Một năm tri qua thật nhanh.

Cng việc phin dịch vẫn được tiến hnh đều đặn.

Mục tiu chnh l hon thnh cc bản dịch cn lại của Tiểu Bộ, Tạng Kinh.

Cng việc cần phải thực hiện:

1/ 3 tập Jātakapāḷi TTPV 32, 33, 34 (đang hiệu đnh phần Pāḷi của tập 32)

2/ 2 tập Niddesapāḷi TTPV 35, 36 (đ dịch được 2/3 tập 35)

3/ Nettipakaraṇapāḷi TTPV 43

4/ Peṭakopadesapāḷi TTPV 44

Lược đồ Tam Tạng Pāḷi - Việt được ghi lại tại đy:

http://www.tamtangpaliviet.net/VHoc/VHoc_Home.htm

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<Đầu Trang>

 
 

 

 hosting sponsored by exabytes.com