Trang Chính

Trang Công Tŕnh Ấn Tống

Font Pāli

 

 

PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ

HÙN PHƯỚC ẤN TỐNG NĂM 2019

 

*****

Cập nhật: Friday, May 17, 2019

 

 

Công Đức Thành Lập

 

Công Đức Hộ Tŕ

 

Công Đức Ấn Tống
Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

 

       
     
 

THÁNG 01/2019

 
       
01 Phật tử Văn Thị Yến Dung (lần thứ 14) 200 USD PR
       
02 Tu Nữ Tiffani Do (Tuyết Đỗ) 200 USD HH
       
03 Phật tử Nguyễn Văn Linh, SG 1.000.000 VND NT
       
04 Châu Thị Ngọc Linh (Vĩnh Duy) 2.000.000 VND NT
       
05 Phật tử Nguyễn Văn Hiếu 1.000.000 VND NT
       
06 Phật tử Lư Hoàng Anh (lần thứ 14) 500 USD PR
       
07 Đại Đức Thiện Chiếu (chùa Bửu Quang) 1.000.000 VND BD
       
08 Đại Đức Quang Ư (chùa Bửu Quang) 1.000.000 VND BD
       
09 Đại Đức Đại Kim (chùa Bửu Quang) 500.000 VND BD
       
10 Tu Nữ Quang Kiến (chùa Bửu Quang) 2.000.000 VND BD
       
       
 

THÁNG 02/2019

 
       
11 Phật tử Sơn 1.000.000 VND BD
       
12 Gia đ́nh Phật tử Phạm Thị Thu Hương 100 USD MS
       
13 Ḥa Thượng Thích Tuệ Minh 100 USD MS
       
14 Sư Cô Thích Nữ Giác Nguyên 100 USD MS
       
15 Phật tử ẩn danh, Fresno 100 USD MS
       
16 Cô Kim, Pd. Quảng B́nh, Fresno 50 USD MS
       
17 Gia đ́nh Nha Sĩ Phạm Văn Giai 500 USD AT
       
18 Phật tử Holly Tran, Pd. Hải Ư 200 USD MS
       
19 Cư sĩ Liên Tâm (Phan đ́nh Quế) 100 USD PR
       
20 Phật tử Diệu Thanh 1.000.000 VND BD
       
21 Phật tử Ngọc Thảo 1.000.000 VND BD
       
22 Gia đ́nh Phật tử Ngọc Trâm (Đà Nẵng) 200 AUD PR
       
23 Phật tử Duyên Anh (Huế) 2.400.000 VND BD
       
24 Phật tử Nguyễn Hạ Anh 2.000.000 VND BD
       
       
 

THÁNG 03/2019

 
       
25

PHẬT TỬ Ở HOA KỲ CÚNG DƯỜNG ẤN TỐNG

(Do Phật tử Lê Thanh Hồng chuyển)

Tháng 03/2019

2.000 USD PR
  1. Phật tử Thiệu Phạm (Minnesota) 100 USD  
  2. Phật tử Kỳ Phương (Texas) 200 USD  
  3. Phật tử Hậu Hồ (Texas) 100 USD  
  4. Phật tử Diệu Lư (California) 200 USD  
  5. Phật tử Cao thị Lang (California) 200 USD  
  6. Phật tử Cao Truyền (California)  
  7. Phật tử Thu Lucy Đào (California)  
  8. Phật tử Từ Quán Hoa Lâm HTK (California) 500 USD  
  9. Phật tử Như Hoa (California) 300 USD  
  10. Phật tử Chi Nguyễn (California) 50 USD  
  11. Phật tử Ánh Vơ (California) 20 USD  
  12. Gia đ́nh Phật tử Thanh Hồng (California) 330 USD  
       
       
26

DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA (LẦN THỨ 24)
(DO PHẬT TỬ NGUYỄN BẠCH CÚC, PD. THANH ĐỨC ĐẠI ĐIỆN)

740 USD  
 

Phật tử Ngụy Hinh, Pd. Nguyên Huy
Phật tử La Song Hỷ, Pd. Nguyên Tịnh
Phật tử Ngụy Trí An, Pd. Nguyên B́nh
Phật tử Ngụy Khai Trí, Pd. Nguyên Tuệ
Phật tử Ngụy Phụng Mỹ, Pd. Nguyên Khang
Phật tử Ngụy Mộng Đức, Pd. Nguyên Tường
Phật tử Ngụy Mỹ Anh, Pd. Nguyên Văn
Phật tử Nguyễn văn Huỳnh, Pd. Tâm Thiện
Phật tử Hứa Thị Liên, Pd. Diệu Bạch
Phật tử Nguyễn Trọng Nhân
Phật tử Nguyễn Trọng Luật
Phật tử Nguyễn Thị Xuân Thảo
Phật tử Nguyễn thị Xuân Trinh
Phật tử Nguyễn Ngọc Hạnh
Phật tử Nguyễn Tường Vân
Phật tử Nguyễn Quang Huy
Phật tử Nguyễn Trâm Anh
Phật tử Ngụy Anh Thư
Phật tử Ngụy Khải Tấn
Phật tử La Minh Châu
Phật tử La Derek
Phật tử Thanh Đức

Phật tử Thiện Ḥa
Phật tử Diệu Ngộ

Phật tử Diệu Hằng

   
  Phật tử Đỗ Thị Dung, Pd. Diệu Hạnh 100 USD  
 

*****

   
       
27 Phật tử Đỗ Thị Việt Hà (lần thứ 10) 3.000.000 VND BD
       
28 Phật tử Nguyễn Thị Thu Hằng 100 USD PR
       
29 Phật tử Ngô Minh Hải (lần thứ 5) 2.000.000 VND BD
       
30 Đại Đức Pháp Hành (Katadhammo) 2.000.000 VND BD
       
     
 

THÁNG 04/2019

 
       
31

Phật tử Mai Thiên Kim, VA hồi hướng phước báu đến Cụ Bà Lê Thị Kiến, Pháp danh Quảng Chánh, tạ thế ngày 29/05/2017, hưởng thọ 101 tuổi

250 USD WF
       
 

DANH SÁCH PHẬT TỬ BẾN TRE
(Do Phật tử Anh Đức chuyển)

   
32 Phật tử Niệm An 500.000 VND BD
33 Phật tử Nguyễn Thị Đạm 3.000.000 VND BD
 

*****

   
       
34

DANH SÁCH PHẬT TỬ NEW YORK

HÀNH HƯƠNG LỄ PHẬT ngày 14/04/2019
(Do Phật tử Thiên Kim chuyển)

440 USD WF
  Phật tử Lieng Trần    
  Phật tử Mai    
  Phật tử Hương + các bạn    
  Phật tử Thuy & Son    
  Phật tử Hà    
  Phật tử Ngân & Nga    
  Phật tử Linda Trần Nguyễn    
  Phật tử Oanh Phan    
  Gia đ́nh Anh Phước    
  Phật tử Diệp    
  Phật tử Ni    
  Phật tử Đào    
  Gia đ́nh Thúy Lê    
  Phật tử Amanda Tâm    
  Phật tử Thien Kim    
  Phật tử Alex    
       
       
 

THÁNG 05/2019

 
       
34

DANH SÁCH PHẬT TỬ PHÁP QUỐC
(Do Phật tử Lê Quí Hùng chuyển)

   
       
  Ḥa Thượng Đức Minh (chùa Phật Bảo, Savigny sur Orge, France) 300 EUR SL
  Bà Nguyễn Xuân Tuyết Nga và Phật tử Lê Quí Hùng 700 EUR SL
       
 

*****

   
       
35 Gia đ́nh Phật tử Trần Minh Trí (lần thứ 10) 200 USD PR
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

THÁNG 06/2019

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

THÁNG 07/2019

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

THÁNG 08/2019

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

THÁNG 09/2019

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

THÁNG 10/2019

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

THÁNG 11/2019

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

THÁNG 12/2019

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

TỔNG KẾT

TÀI CHÁNH NĂM 2019

 

 

CHI TIẾT VỀ CHI PHÍ ẤN TỐNG:

TTPV Tập 43:

 

 

 

 Printing Charges                     =                                LKR

 

Các Chi Phí Khác:                                                 LKR

 Transparent Covers                =  LKR

 Boxes                                    =   LKR

 Bubble Wrapping                    =  LKR

 Binding Cloth                          =  LKR

 Postage                                  =   LKR

 Postage                                  =   LKR

 Other Expenses                      =   LKR

 

CHI PHÍ CHUẨN BỊ & LINH TINH:  LKR trong năm 2019 gồm có các mục dưới đây (chỉ ghi tóm lược theo sổ chi thu v́ không đủ thời gian):

 Mua tài liệu,

 Văn pḥng phẩm,

 Đi lại,

 Điện thoại,

 Ngoại vụ & linh tinh.

  
   
       
 

<Đầu Trang>