Trang Chính

Trang Công Tŕnh Ấn Tống

Font Pāli

 

CENTER FOR PROTO-BUDDHISM STUDIES OF GEORGIA INC.

 

(TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY TIỂU BANG GEORGIA)

 

*****

         
     
     
 

CENTER FOR PROTO-BUDDHISM STUDIES OF GEORGIA INC.

(TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY TIỂU BANG GEORGIA)

260 Den Creek Trail,

Fayetteville, GA 30215 – USA

Phone: 206 787 0500

www.tamtangpaliviet.net •

tamtangpaliviet@gmail.com

tamtangpaliviet@yahoo.com

 

--ooOoo--

 

 

         

Mọi đóng góp về tài chánh xin ghi ngân phiếu (check) đề tên đối tượng nhận lănh là:

CENTER FOR PROTO-BUDDHISM STUDIES OF GEORGIA INC.

và gởi thơ về địa chỉ:

 

To: Ven. Dung Dinh Truong

260 Den Creek Trail,

Fayetteville, GA 30215 – USA

 

Hoặc có thể chuyển ngân trực tiếp:

Bank Account Name: Center For Proto-Buddhism Studies of Georgia Inc.

Bank account number: 1000249590935

Bank routing number: 061000104

SWIFT/BIC Code for SunTrust Bank: SNTRUS3A

 

Cách thức nhanh nhất và tiết kiệm nhất là quư vị đến một chi nhánh của SunTrust Bank tại địa phương rồi deposit thẳng vào tài khoản đă ghi ở trên.

 

Xin quư vị gởi email hoặc tin nhắn cho biết phương danh và số tài chánh đă gởi để tiện việc gởi biên nhận đến quư vị, đồng thời để kiểm tra và lưu trữ hồ sơ. Phương Danh Thí Chủ được lưu lại tại đây:

 http://www.tamtangpaliviet.net/TTPV/TTPV_ProtoBudGeorgia_02.htm

 
     
     
 

 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

<Đầu Trang>